درباره ما


11 میزان 1402

جمعی از نویسندگان و خبرنگاران دغدغه‌مند  مصمم شدیم هفته نامه‌ای را تحت نام “روزنه صلح” به هدف حمایت از برقراری صلح و ارج نهادن به حقوق بشر پایدار در افغانستان، به نشر برسانیم.

رسانه ی خبری ، علمی و آموزشی روزنه صلح، یک رسانه ای تخصصی در عرصه صلح و حقوق بشر است. هدف غایی نشریه روزنه صلح، روزنه‌ی خواهد بود به سوی صلح سراسری و حاکمیت حقوق بشر در افغانستان‌. این نشریه نزدیک یک دهه قبل با این هدف تأسیس شد. کار روی نشریه چاپی و آنلاین روزنه صلح با جدیت پی گرفته شد.

بعد از سقوط افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰/ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ از چاپ بازماند و مجبور به تبعید شد و کارش را در فضای مجازی از طریق وبسایت روزنه صلح و رسانه های اجتماعی ادامه داده است.

رسانه ی روزنه صلح تنها رسانه‌ی است که در راستای صلح و حقوق بشر برای افغانستان به صورت تخصصی و مستقلانه و آزاد فعالیت می‌کند.

رسانه ی روزنه صلح به تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۸۵ ثبت وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان شد و به جمع مطبوعات افغانستان پیوست. هفته وار با تیراژ ۳۰۰۰ شماره با محتوای خبری ، گزارش ، مقاله با رویکرد صلح و حقوق بشر ، کارتون هفته و دیدگاه های صلح  ، چاپ و به خوانندگان توزیع می گردید.

هفته نامه روزنه صلح مطابق قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و بدون وابستگی به اشخاص، گروه سیاسی، نهاد سیاسی و منبع دیگر، با رویکرد صلح‌باوری و حقوق بشر فراگیر که تغییردهنده زندگی مردم افغانستان به‌سوی تطبیق قانون، توسعه حقوق بشر، حقوق مدنی، آزادی بیان، عدالت اجتماعی باشد، گام برداشته است.

روزنه صلح در کنار افغانستان موضوعات حقوق بشری و صلح در جهان را نیز به هدف تقویه صلح وحقوق بشر پوشش رسانه ی میدهد.