انتحار

25 ثور 1398
1 دقیقه
انتحار

ای دوست مرو باش که این راه خدا نیست

 در باغ بهشت جای تو ای باکره خوا نیست

اسلام که دین من و دین تو و از ماست

 ظاهر نپرستید که ظاهر اسفا نیست

 اسلام نه مو است و نه رو و تن و جسمی

 در قلب بجوید که در ریش و ردا نیست

 اسلام یعنی رحم به هر کافر و مظلوم

 ان قاتل فی النفس ز ما نیست، ز ما نیست

 در خطبه تو محتسب و زاهد و ملا

 جز موعظه قتل و جهالت و جزا نیست

ان خالق پاکی که نفس مدح حضورش

 ان خالق من حامی این جهل و خطا نیست

 ای خودکش بی کیش و خرد، قاتل مردم

 اسلام فقط باکره و حور شما نیست

«لینا روزبِه حیدری»