آمادگی ها برای تجلیل ازعید قربان با نگرانی های امنیتی همراست

19 اسد 1398
1 دقیقه
آمادگی ها برای تجلیل ازعید قربان با نگرانی های امنیتی همراست

روز یک‌شنبه اول عید قربان است ، مردم افغانستان برای تجلیل از این روزآمادگی گرفته اند. اما فقر و ناامنی از تجلیل عید قربان کاسته است و مردم افغانستان در سایه جنگ بسر میبرند.

هر ساله درایام عید قیمت مواد غذای بلند میرود و اکنون نیز با فرا رسیدن عید قربان، شهروندان افغانستان از ناامنی و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور شکایت دارند و میگویند  که در ایام عید هیچ گونه نظارت وکنترول از سوی نهادهای دولتی بر قیمت بازار وجود ندارد.

شهر کابل در هفته های اخیر شاهد چندین انفجار بوده است و این باعث گردیده است که نگرانی شهروندان کابل در ایام عید قربان افزایش پیدا کند و ازشکوه مندی جشن عید قربان بکاهد.

ملا هیبت الله عضو گروه طالبان در یک اعلامیه ی عیدی از اعضای گروه طالبان خواسته است که متوجه حفاظت مردم درایام عید باشند و اما حکومت افغانستان در برابر این اعلامیه واکنش جدی داشته است.

همزمان با رسیدن عید  قربان حکومت افغانستان از امادگی جدی امنیتی برای تجلیل از عید قربان خبر میدهد.

این در حالی است که گفتگوی صلح با طالبان جریان دارد و قرار است بعد از عید قربان توافقنامه صلح با طالبان نهایی شود .