موتر جیمز باند به قیمت بیش از شش میلیون دالر به فروش رفت

25 اسد 1398
2 دقیقه
موتر جیمز باند به قیمت بیش از شش میلیون دالر به فروش رفت

موتر دی بی ۵ که در دهه ۱۹۶۰ برای فیلم جیمز باند ۰۰۷ توسط شرکت مارتین استون بریتانیایی تولید گردیده بود، در یک مزایده به قیمت بیش از ۶ میلیون دالر به فروش رسید.

این موتر که یکی از کمیاب‌ترین موترهای ساخت شرکت استون مارتین می باشد و برای هواداران فیلم های جیمز باند ۰۰۷ یک موتر رویایی است، اکنون به مالک جدیدی تسلیم داده شد.

این موتر نادر که در فیلم های «انگشت طلایی» و «کره آتشین» جمیز باند به شهرت جهانی رسید، اکنون در یک مزایده در حدود ۶،۴ میلیون دالر که معادل حدود ۵،۷ میلیون یورو می شود، به فروش رسید.

در مزایده این موتر که در شهر مونترای ایالت کالیفرنیا شام پنجشنبه به وقت محل را اندازی گردیده بود، بهای این موتر به طور برق آسایی بالا رفت و در مدت فقط چند دقیقه به بیش از ۶ میلیون رسید.

قبل از فروش این موتر نادر، مزایده خانه ساتبایز امریکایی بهای نهایی این موتر را میان ۴ تا ۶ میلیون دالر تخمین زده و آن را «معروف ترین موتر جهان» خوانده بود. در مورد خریدار این موتر تا هنوز جزئیاتی ارائه نشده است.

موتر استون مارتین بی دی ۵ که می شود آن را یک اسطوره خواند، با ۱۳ امکان ویژه و غیرمعمول دیگر مجهز می باشد، به شمول نمبر پلیتی که قابلیت چندین بار تغییر را دارد و همچنان یک سپر ضد مرمی که در قسمت عقب این موتر جا دارد. این موتر برای نجات از تعقیب کنندگان، یک ماشیندار و نفت پاش نیز دارد.

موتر بی دی ۵ از معروفترین موترهای جیمز باند ۰۰۷ به شمار می رود. از نوع کاملاً منحصر به جیمز باند ۰۰۷ فقط سه موتر ساخته شده است.

شرکت موترسازی استون مارتین بریتانیایی این موتر را در سال ۱۹۶۴ برای فیلم «انگشت طلایی» و در سال ۱۹۶۵ برای فیلم «کره آتشین» جیمز باند که قهرمان هر دو فیلم شان کانری می باشد، در اختیار سازندگان هر دو فیلم گذاشت. از آن زمان تا اکنون این موتر فقط سه مالک خصوصی داشته است، که یکی از آنان موزیم امریکایی

موتر می باشد که از ۳۵ سال به اینسو موترهای نادر را به نمایش می گذارد.

DW