حکومت افغانستان از پیامدهای تفاهم نامه صلح میان آمریکا و طالبان نگران است

13 سنبله 1398
2 دقیقه
حکومت افغانستان از پیامدهای تفاهم نامه صلح میان آمریکا و طالبان نگران است

هفته نامه روزنه صلح : بعد از ختم دور نهم گفتگوی صلح میان آمریکا وگروه طالبان در قطر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح در افغانستان با  مقام های حکومت افغانستان ملاقات نمود ، در این ملاقات متن توافقنامه صلح که قرار است میان امریکا و طالبان به امضاء برسد با محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله شریک شده است.

ارگ ریاست جمهور خواهان وضاحت این تفاهنامه شد و میگوید که از پیامد های تفاهنامه میان آمریکا و طالبان نگران است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در تویترش نگاشته‌است: «همانگونه که مقام های پیشین و سناتوران امریکایی نگرانی هایی از پیامدهای این تفاهمنامه‌ دارند، حکومت افغانستان نیز نگران است و از همین رو، ما خواهان وضاحت در رابطه به این سند می باشیم تا خطرات و پیامد های ناگوار آن را با دقت كامل تحليل كرده و جلو خطرات را بگیریم.

صدیقی افزده‌است: «حکومت از هرگونه پیشرفت‌هایی در پروسۀ صلح حمایت می‌کند که منجر به تأمین صلح پایدار و ختم جنگ در افغانستان گردد، اما نگرانی اصلی حکومت افغانستان در تفاهمنامه‌ امریکا با طالبان، در این است که از پیامدها و خطرات ناشی از آن چگونه جلوگیری به عمل می‌آید؟»

زلمی خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح درافغانستان در سفر کابل خویش بعداز نهایی شدن متن تفاهنامه با طالبان در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت :  امریکا و طالبان در اصول روی یک توافق‌نامه به توافق رسیده‌اند.

اقای خلیلزاد افزود: که بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، ازمیان چهارده هزار نظامی امریکایی پنج هزار درمرحله نخست ازپنج پایگاه درافغانستان بیرون خواهند شد و طالبان خشونت‌ها را درگام نخست در ولایت‌های کابل وپروان کاهش خواهند داد.

او گفت متن تفاهم نامه نهایی است واما مشروط است به نهایی کردن از سوی رئیس جمهور ترامپ ، تا زمانیکه رئیس جمهور ترامپ موافقه نکند نهایی نیست.

در قبال توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان واکنش های جدی تاهنوز مطرح شده است ، جیمز کنینگهم و هشت سفیر پیشین دیگر امریکا در افغانستان دریک اعلامیۀ مشترک، ازپیامدهای ناگوار هرگونه اقدامات شتاب‌زده در زمینۀ توافقات صلح با طالبان، هشدار داده‌اند.

در این اعلامیه تأکید شده‌است که آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، باید مشروط به پایان جنگ باشد؛ در غیر آن، تضمین اینکه طالبان – در صورت کاهش حمایت امریکا از حکومت افغانستان از جنگ دست بکشند، دشوار خواهد بود.

این سفیران در اعلامیه خویش افزوده است : اگر ما حمایت خود را از حکومت افغانستان کاهش بدهیم و مذاکرات میان افغانان با شکست روبه‌رو شوند، پیامد آن می‌تواند بازگشت افغانستان به یک جنگ داخلی کامل باشد.

این درحالی است که حملات گروه طالبان در روز های اخیر افزایش یافته است و در چند روز اخیر در شهرهای کندز ، لغمان وکابل  بیش از صد تن در اثر جنگ جان باخته اند.