شش خبرنگار در ولایت پکتیا ربوده شده اند.

16 سنبله 1398
1 دقیقه
شش خبرنگار در ولایت پکتیا ربوده شده اند.

 شش خبرنگار رادیو محلی در ولایت پکتیا ربوده شده‌اند.

براساس گزارش طلوع نیوز این خبرنگاران شام روز جمعه (۱۵سنبله) برای پوشش یک برنامۀ خبری می‌رفتند، از نزدیکی بازار ولسوالی زرمت ولایت پکتیا ربوده شده اند.

براساس منبع: خیرالدین، خبرنگار رادیو کلید، عبدالروف ذهین، خبرنگار رادیو صدای پشتون، جمال الهام، خبرنگار رادیو میلمه، طارق شاه ذکی،عبدالوهاب ویران و اسدالله صمیم، خبرنگاران رادیو یاران از خبرنگارانی اند که ربوده‌ شده‌اند.

منابع گفته اند که این خبرنگاران از سوی گروه طالبان ربوده شده اند اما تاهنوز کسی مسولیت این خبرنگاران را بدوش نگرفته است.   

جزئیات این گزارش هنوز نشر نشده است که دلیل ربودن این خبرنگاران چی بوده است.

ربودن خبرنگاران در افغانستان خبرتازه نیست بل همواره خبرنگاران درافغانستان ربوده شده  اند و یا کشته اند.