در سایه جنگ ، ازروز جهانی صلح در افغانستان تجلیل شد.

31 سنبله 1398
2 دقیقه
در سایه جنگ ، ازروز جهانی صلح در افغانستان تجلیل شد.

هفته نامه روزنه صلح : روز جهانی صلح درافغانستان  روز شنبه ( 30 سنبله 1398) از سوی وزارت دولت در امور صلح تجلیل شد ، در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانسان درپیامی به مناسبت روز جهانی صلح گفت که برای رسیدن به «صلح واقعی»، نیاز به آتش‌بس و توقف خون‌ریزی در کشور است. او تأکید کرد که جنگ راه حل نیست. محمداشرف غنی افزود که اگر طالبان صلح بخواهند، حکومت برای یک شب هم خواهان دوام جنگ نخواهد بود. رییس جمهور در قبال افزایش خشونت ها  گفت که مسوولیت کشتارها و خون‌ریزی‌ها به دوش کسانی است که صلح و آتش‌بس را نمی‌پذیرند.

محمداشرف غنی اظهار داشت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است. اقای غنی گفت، حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته برای دست یافتن به «صلح پایدار، عادلانه و باعزت» تلاش‌های فراوانی کرده است.

سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح که در این نشست ، خطاب به طالبان گفت که صلح را در کشورهای همسایه به خاطر منافع آنان جستجو نکنید وگفت که این نشست‌ها بیشتر تامین کننده منافع کشورهای همسایه است و طالبان باید به صورت مستقیم با حکومت مذاکره کند.

وزیر دولت در امور صلح گفت که حکومت افغانستان به منظور حسن نیت، شماری از زندانیان گروه طالبان را از زندان آزاد کرد. او همچنین گفت که در حال بررسی پرونده‌های سایر زندانیان گروه طالبان هستیم.

در این نشست، محمد احسان ضیا، رئیس انستیتوت صلح امریکا گفت که صلح باید مردم محور باشد ومردم باید در روند مذاکرات صلح دخیل باشند.

آقای ضیاء علاوه کرد که ریشه‌های جنگ در افغانستان است و باید این مشکل در داخل کشور حل شود. او نظری که جنگ افغانستان تحمیلی است را رد کرد و گفت که مشکل در بین خود ماست.

سیما سمر وزیر دولت در امور صلح و حقوق بشر نیز با تاکید بر پروسه صلح، گفت که باید صلح فراگیر شود که حقوق بشر و زنان مدنظر گرفته شود.

خانم سمر شکاف های اجتماعی صلح را درافغانستان برشمرد و تاکید کرد که نقض عدالت و حقوق بشر  ضعف حاکمیت قانون، از عوامل عمده تداوم جنگ در کشور است. او گفت، صلح پایدار زمانی به دست می‌آید که عدالت و حقوق بشری افراد نقض نشود و در عین حال حاکمیت قانون برقرار شود. سیما سمر افزود که توافق صلح در صورتی پذیرفتنی است که زنان نیز در آن نقش برجسته داشته باشند.

ار روز جهانی صلح در حالی تجلیل میشود که خشونت ها و جنگ افزایش یافته است و در روز های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار هستیم و تجلیل از روز جهانی صلح در سایه جنگ یک امید برای مردم افغانستان برای رسیدن صلح است.