آمار کلی رأی‌دهی امروز اعلام می گردد

7 میزان 1398
2 دقیقه
آمار کلی رأی‌دهی امروز اعلام می گردد

کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری  ناوقت روز شنبه (6 میزان)  بعد از ختم اتتخابات گفت که در دو هزار و ۵۹۷مرکز رأی‌‌دهی، یک میلیون و یک صد و ۵۱ هزار و ۹۹۸نفر رأی داده اند و اما افزوده است که آمار ۲هزار و ۳۰۸مرکز رأی‌دهی هنوز به این کمیسیون نرسیده است.

مقام‌های کمیسیون انتخابات مراکز رای گیری را 4 هزار و905 مرکز اعلام نموده اند و گفته است که رأی  گیری در  این مراکز انجام گرفته است.

 کمیسیون مستقل انتخابات آمار رأی را در 2 هزار و 597 مرکز در سراسر کشور چنین اعلام نموده است:

بدخشان  از ۱۷مرکز۶۰۲۸ رأی

بغلان از ۸۶مرکز۱۳۶۹۶رأی

بلخ از ۱۰۰مرکز۵۳۳۳۴رأی

بامیان از ۲۰۲مرکز۷۰۹۳۹رأی

دایکندی از ۲۴۶مرکز۶۹۸۷۰رأی

فاریاب از ۳۰مرکز۸۷۷۱رأی

غور از ۳۵مرکز۱۵۵۶رأی

هلمند از ۶۸مرکز۱۸۶۴۱رأی

هرات از ۱۲۸مرکز۵۷۳۵۸رأی

جوزجان از ۲۵مرکز۱۸۲۱۵رأی

کابل از ۵۱۶مرکز۴۴۰۸۰۸رأی

کاپیسا از ۲۵مرکز۱۰۱۴۰رأی

خوست از ۱۵۴مرکز۵۰۵۴۹رأی

لغمان از ۴۶مرکز۱۳۷۳۶رأی

لوگر از ۱۰مرکز۲۷۸۴رأی

میدان وردک از ۶۳مرکز۶۷۴۷رأی

کندهار از ۳۰۹مرکز۲۲۸۱۳رأی

نیمروز از ۱۱مرکز۳۷۰۵رأی

نورستان از ۱۴مرکز۷۷۳۶رأی

پکتیکا از ۲۶مرکز ۳۰۶۸رأی

پکتیا از ۴۷مرکز۱۱۸۲۱رأی

پنجشیر از ۹۶مرکز۱۰۱۴۴رأی

پروان از ۳۷مرکز۱۴۲۰۸رأی

سمنگان از ۱۹مرکز۱۵۳۳۹رأی

سرپل از ۳۳مرکز۱۶۳۹۵رأی

تخار از ۴۱مرکز۱۴۴۶۶رأی

ارزگان از ۴مرکز۴۳۶رأی

زابل از ۶مرکز۴۹۰رأی

کنرها از ۱۱۰مرکز۳۹۸۹۸رأی

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تکمیل آمار رأی در ختم روز یک شنبه اعلام میگردد.