معاون ملکی قوماندانی امنیه غزنی از سوی طالبان تیرباران شده است

8 میزان 1398
1 دقیقه
معاون ملکی قوماندانی امنیه غزنی از سوی طالبان تیرباران شده است

میرزا حسین سروش معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت غزنی از سوی طالبان کشته شد.

میرزا حسین سروش را دیروز( یک شنبه 7 میزان 1398) طالبان در مسیر کابل الی غزنی در منطقه ی سالار از مربوطات میدانبرب وردک از موتر پایین نموده وبا خود میبرد ، شب آنروزجسد تیر باران شده او را روی سرک می اندازد و یک درایور او را درشفاخانه ملکی انتقال میدهد.

 سروش که خانه شان در کابل است صبح دیروز برای انجام وظیفه اش در ولایت غزنی ازکابل در سفر بود واما این سفر آخر او شد.

چندی قبل نیز عبدالصمد امیری رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور از سوی طالبان در مسیر میدان وردک و بامیان به قتل رسید.

در چند ماه اخیر حملات طالبان افزایش یافته است ، میدان وردک نیز یکی ولایت های است که طالبان در آن نفوذ گسترده دارند و جنگ در این ولایت همیشه علیه گروه طالبان ادامه دارد.

در سالهای اخیر بیشترین قربانی را مردم ملکی متقبل شده اند و در سال و روز های اخیر سطح کشته شدن افراد ملکی بالا رفته است و مردم در هیج مسیر احساس امنیت ندارند.

طالبان تا هنوز این خبر را تأئید و رد نه نموده است.

.