پاپ فرانسیس: کشور های تولید و صادر کننده اسلحه سبب جنگ و مهاجرت هستند

8 میزان 1398
2 دقیقه
پاپ فرانسیس: کشور های تولید و صادر کننده اسلحه سبب جنگ و مهاجرت هستند

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در حمایت از مهاجرین  از کشور های  که مهاجرین رانمی پذیرند انتقاد کرد و گفت که کشورهای تولید و صادر کننده اسلحه سبب بروز جنگ و مهاجرت در جهان می شوند و این کشور ها هستند که مهاجرین را نمی پذیرند.

پاپ فرانسیس که روز یکشنبه در حضور ۴۰ هزار نفر در میدان سن پیترو در شهر ایتالیا سخرانی می کرد، عوامل مهاجرت را جنگ دانسته از کشور های جنگ افزار تولید می نمایند شدد انتقاد نمود.

 پاپ که به مناسبت روز بین المللی مهاجران و پناهندگان سخنرانی میکرد ، گفت: «جنگ ها فقط در برخی از مناطق جهان تاثیر می گذارند. اما سلاح های جنگی در مناطق دیگر تولید و به فروش می رسد که مایل نیستند پناهجویان محصول از این درگیری ها را بپذیرند.»

وی گفت که جهان به گونه فزاینده به سوی “نخبه گرایی و بی رحم شدن در برابر محرومین” می رود. او توجه به نیازمندان را مسئولیت مسیحیان دانسته گفت: «این به معنای همسایه بودن با همه کسانی است که در جاده های جهان ما با آنها بدرفتاری صورت می گیرد و رها می شوند. زخم های آنها باید تسکین شود و به نزدیک ترین پناهگاه رسانده شوند؛ جایی که نیازهای آنان برآورده می گردد.»

رهبر کاتولیک های جهان افزود، مردم نمی تواند نسبت به “انزوای شدید، تحقیر و تبعیض با کسانی که به جمع ما تعلق ندارند”، بی تفاوت باشد.

این بار تخست نیست که پاب از کشور های تولید کننده و صادر کننده اسلحه انتقاد میکند بلکه چند ماه قبل نیز این کشور ها نشانه گرفته بود و تولید و فروش اسلحه را عامل اصلی جنگ در جهان دانست .

افغانستان نیز یکی از کشور های زده است و جنگ در  درون شان جریان دارد ، طرف های جنگ ابزار جنگ را از کشور های دیگر خریداری می نماید و علیه همدیگر استعمال می نمایند.