ازدحام ترافیکی شهر کابل به زخم ناسور مبدل شده است

29 میزان 1398
2 دقیقه
ازدحام ترافیکی شهر کابل به زخم ناسور مبدل شده است

به گفته باشندگان شهرکابل ازدحام ترافیکی این شهر طاقت فرسا ترین ازدحام ترافیکی در سطح منطقه است که با گذشت هر روز افزایش می یابد و راه حل مناسب برای کاهش و ازبین بردن آن پیدا نشده است.

به گفته شفیع شبیر یکتن از باشندگان شهرکابل برای طی نمودن فاصله های چند دقیقه ای روزانه مجبور می شویم که چند ساعت ازدحام ترافیک را تحمل نمایم که از یک سو باعث ضیاع وقت و از سوی دیگر تحمل آن طاقت فرسا شده است.

وی که کارمند یکی از دفاتر دولتی است و هر روز یک ساعت قبل از رسیدن به دفتر کاری از منزل بیرون می شود می گوید، کسانی که در شهر زندگی می کنند روزانه بدون استثنا حد اقل30 دقیقه را در ازدحام ترافیک سپری میماند.

شبیر می افزاید که اگر دلیل راه بندی معلوم و برای یک یا چند روزباشد ادم تحمل می نماید و خودش با این وضعیت سازگار می سازد ولی وقتیکه راه ها بدون دلیل تا چندین ساعت بند می شود در کارهای روزمره خلل وارد می کند.

از خط سیر بخاطر گذشتن مقامات بلند پایه حکومتی تا مسدود کردن قسمت های از جاده ها توسط آنها نظم ترافیک مختل می گردد ولی چون قانون روز سر بالا روان است شهرداری نمی تواند در این زمینه کاری را انجام بدهد.

با درنظرداشت ظرفیت زندگی در شهر کابل و افزایش نفوس ظرفیت زندگی در آن و بسته شدن راه ها بخاطر مناسبت های که ارزش کمتر برای مردم عام دارد مانند برگذاری لیگ برتر، انتقال حجاج به میدان هوایی قبل از عید قربان، برگذاری جرگه مشورتی صلح ، روز عاشورا، کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، برگذاری مراسم فاتحه خوانی و محافل عروسی مقامات از جمله مواردیست که بخاطر آنها جاده ها بروی مردم عام بسته می شوند که این کار نظم ترافیک را در جاده های شهر برهم می زند و این جاده ها بروی ترافیک برای ساعاتی مسدود میمانند.

در نتیجه این راه بندی ها چندین تن از مریضان بیماری قلبی که راهی شفاخانه بودند در مسیر راه جان داده و سر وقت به شفاخانه نرسیده اند.

                      حالا بخاطر برگذاری بازی های کریکت سرک چمن حضوری بروی ترافیک بسته شده و ده ها مشکل را به بار آورده است اما مدیر ترافیک در صحبت با رادیوی ارمان گفت که تا ختم این مسابقات مردم باید بیشتر از پیش حوصله داشته باشند و این وضعیت را تحمل نمایند.

مسیر های چهاراهی عبدالاحق ، سر زیر زمینی، چهاراهی برکی، چهاراهی پشتونستان، دهمزنگ، سرک باغ بالا، کوته سنگی و ده ها نقطه شهر کابل که روزانه ساعت ها وقت ادم که باید برای کارهای دیگر زندگی اختصاص داده شود در راه بندی های شهر کابل از دست میرود و بخاطر بدیل برای آنها کار بنیادی صورت نگرفته است.

این همه مردم را به فغان آورده است که کارد به استخوان رسیده و کاسه صبر مردم لبریز گردیده است.

برای شهرداری محترم کابل پیشنهاد می گردد تا در این عرصه توجه شان را معطوف و مشکلات مردم عام و باشندگان شهر کابل را در نظر بگیرند تا مشکلات اقتصادی، اجتماعی و صحی که ناشی از راه بندی های چندین ساعته است و به زخم ناسور مبدل شده است حل گردد.

شبنم شهرزاد

خبرنگار