خانه صلح افغانستان از طرفین جنگ برای گفتگوی صلح خواهان آتش بس شد

25 قوس 1398
2 دقیقه
خانه صلح افغانستان از طرفین جنگ برای گفتگوی صلح خواهان آتش بس شد

در اعلامیه که امروز (25 قوس 1398)از سوی خانه صلح افغانستان در پیوند به گفتگوهای صلح منتشر شده است روند گفتگوی صلح مبهم توصیف شده است .

خانه صلح از تکرار توقف گفتگوی صلح میان امریکا و طالبان ابراز نگرانی نموده و افزوده است ، گفتگوهای مبهم صلح پس از نه دَور؛ بنابر حملۀ خونین طالبان بالای عساکر امریکایی باعث شد تا تمام پروسه را به چالش بکشاند. بار ديگر بازهم دروازۀ اطاق گفتگوهای صلح در قطر باز شد، اما پس از شش روز همان تجربۀ گذشته تکرار شد و طالب با حمله بر بگرام، که منجر به توقف گقتگوهای صلح شد؛ یکبار دیگر ثابت ساخت که باورمند به صلح نبوده و از راه جنگ بیشتر امتیازگیری دارد.

خانه صلح تلاش های گفتگوی صلح را نا هماهنگ میداند و می افزاید “هرچند تلاش‌ها برای تأمين صلح میان نمایندۀ آمریکا، حکومت افغانستان، جریان‌های سیاسی دخیل در گفتگوها و ساختارهای صلح جریان دارد، ولی با تأسف که تا اکنون اين تلاش‌ها ناهماهنگ بوده است”.  

خانۀ صلح افغانستان به  طرفین گفتگوی صلح موارد زیر را پیشنهاد می نماید:

    1. جهت اطمینان و تعهد طرفین جنگ در افغانستان باید در گام نخست آتش‌بس عمومی و سرتاسری تأمین و تضمین گردد تا در جریان گفتگوهای صلح دیگر شاهد ریختن خون افراد ملکی نباشیم. همچنان آزادسازی زندانیان باید مشروط بر تحکیم عدالت و حکم قوۀ قضائیۀ کشور باشد.

    2. صلح یک برنامه و هدف ملی است، باید قربانی گرایشات سیاسی حلقات خاص نشود.
    3. در شرایط حساس کنونی داشتن اجماع منطقه‌ای باید از پیش زمینه‌های پروسۀ صلح افغانستان باشد.
    4. مذاکرات بین الافغانی با داشتن ترکیب هیئت همه شمول مذاکره کننده و اجندای واضح از اولویت‌های این پروسه باید باشد.
    5. از نهادهای کمک کننده، مقامات سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقوی و بین المللی ذیدخل در پروسۀ صلح افغانستان می‌خواهیم، تا نقش جامعۀ مدنی افغانستان را دستِ‌کم نگیرند و در مهمترین موضوعات کشور، با فعالین و نماینده‌گان موسسات و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، به مشوره بنشینند و طرح‌ها و برنامه‌های آنان‌را در عمل تطبیق نمایند.

روندگفتگوی صلح در دور اول با نمایندگی زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان بعد از چندین ماه به نسبت حمله انفجاری توسط طالبان درکابل از سوی رئیس جمهور امریکا متوقف شد و با تبادله و رهایی سه زندانی برجسته طالبان در برابر دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان گفتگوی صلح با طالبان در دوحه قطر دوباره شروع شد.