اعلامیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستان

30 جدی 1398
2 دقیقه
اعلامیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستان

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید          تو یکی نه ای، هزاری، تو چراغ خود بر افروز

نزدیک به 38 سال از نامگذاری روز جهانی صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گذرد. ٢١ سپتامبر، برابر با 30 سنبله یک روز تاریخی و ماندگار درجهان برای نیکوداشت و پاسداری از صلح است ، از این روز بعنوان یک آرمان بشر برای توقف جنگ و خشونت گرامی داشت به عمل میاید.

سازمان ملل این روز را روز جهانی آتش بس و عدم خشونت تعیین نموده است و از طرف های متخاصم و جنگ خواهان آتش بس است.

ارج گذاری و پاسداری از این روز در حیات بشر یک امر جدی و شایسته است ، صلح شکل دهنده و حامی زندگی بشر در جهان است و زندگی بدون صلح  زندگی نیست.

متآسفانه روزجهانی صلح در افغانستان در سایه جنگ تجلیل میشود و بیشتر از پیش شاهد قربانی شدن پیر ، جوان ، زن وکودک هستیم ، این وضع موجود شدد وعمق نگرانی ما را  افزایش داده و سایه صلح را با خط سرخ نشانه گرفته است.

افغانستان خانه همه این مردم است ، همه مکلف است وحق دارند از ويراني و تباهي بيشتر آن جلوگيري نمايند. كساني كه در هر موقعيت و مقامي در تلاش همسو شدن با يك گروه وفرد جنگي ديگري برخلاف صلح در اين كشور هستند جايي در اين سرزمين ندارند. همه چيز در سايه صلح، شدني و به دست­آمدني است. وقتي صلح نباشد در واقع هيچ چيزي وجود نخواهد داشت. كشوري كه بيش از سه دهه جنگ و تباهي را تجربه كرده است ديگر تاب و تحمل يك جنگ و تباهي ديگري را ندارد.

خانه صلح افغانستان بعنوان یک چتر نهادهای مدنی این روز مهم را به همه مردم افغانستان تبریک می گوید و آرزو می کند رهبران سیاسی و پیروان آنها با اقتدا به آموزه های صلح و دین اسلام که مبتنی برهمپذیری و نوع دوستی است، گام های بلندی در راه تحقق آرمان صلح بردارند و از پیشگامان این راه باشند.

هیئت رهبری خانه صلح افغانستان