موسی محمودی ، افشاگر تجاوز جنسی بر کودکان در لوگر افغانستان را ترک کرد

4 دلو 1398
1 دقیقه
موسی محمودی ، افشاگر تجاوز جنسی بر کودکان در لوگر افغانستان را ترک کرد

هفته نامه روزنه صلح : موسٰی محمودی،  افشاگر تجاوز جنسی علیه دانش آموزان پسر در ولایت لوگر به دلایل امنیتی افغانستان  را ترک و در یکی از کشور های همسایه ساکن شده است.

موسی محمودی در ماه عقرب سند هایی را مبنی بر تجاوز جنسی بر دانش آموزان ذکور در ولایت لوگر منتشر کرد که افشای این سند نهاد های حکومتی و خارجی را تکان داد وهرکدام در پی برسی این سند شدند .

اقای محمودی به دلیل افشایی این سند از سوی حکومت افغانستان دستگیر و مدتی در بند امنیت ملی بود و با میانجیگری کمیسیون مستقل حقوق بشر وداد خواهی نهاد های مدنی از بند امنیت ملی آزاد در مکان نا معلوم زندگی میکرد.

زمری فقیری رئیس موسسه مصونیت وکاهش خطر روز جمعه به رادیو آزادی گفته است که در انتقال او در یکی از کشور های همسایه نهاد های جامعه مدنی همکاری کرده اند.

فقیری دلیل رفتن محمودی را تهدید امنیتی عنوان میکند و میگوید  تهدید شدید امنیتی علیه محمودی و خانواده شان وجود داشت.

یک منبع امنیتی ملی به رادیو آزادی تائیید کرده است که علیه محمودی تهدید امنیتی وجود داشته است وبه همین دلیل برای مدتی در بند امنیت ملی بوده است .

این درحالی است که هنوز هیئت بررسی و حقیقت یاب به نتیجه  نهایی نشر سند تجاوز بردانش  آموزان پسر در لوگر دست نیافته است.