مرحله هفت روزه کاهش خشونت جنگی در افغانستان آغاز شد.

3 حوت 1398
2 دقیقه
مرحله هفت روزه کاهش خشونت جنگی در افغانستان آغاز شد.

هفته نامه روزنه صلح : مرحله هفته روزه کاهش خشونت های جنگی میان دولت افغانستان ، طالبان و نیروی نظامی خارجی در افغانستان از ۱۲ شب گذشته آغاز شد.

برنامه ای هفت روزه کاهش خشونت ها براساس توافقنامه صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر انجام گرفته است .

محمد اشرف غنی  شام گذشته در بیانیه ای  از این مرحله استقبال نمود و گفت : اقدامات بعدی در روند صلح منوط به نتیجه و ارزیابی از هفته کاهش خشونت ها است .

آقای غنی افزود : «این که طالبان برای کاهش چشم‌گیر خشونت توافق کردند، این هم رسیدن به آتش‌بس و صلح پایدار یک گام مهم است. در هفتۀ کاهش خشونت که امشب ساعت ۱۲شروع می‌شود، باید محتاطانه عمل کنیم و نیروهای ما به‌گونۀ جدی از وضعیت نظارت می‌کنند.»

محمد اشرف غنی تأکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان از دستور العمل ها در هفته کاهش خشونت پیروی خواهند کرد و اما عملیات  آنها در برابر دیگر گروه های ترریستی مثل داعش و القاعده ادامه خواهد داشت .

وزارت خارجه امریکا نیز توافق صلح با طالبان راکه قرار است در دهم ماه حوت ۱۳۹۸ انجام گیرد منوط به موفقیت دوره هفت روزه کاهش خشونت ها میداند .

ینس استولتنبرگ ، دبیر کل ناتو نیز می گوید که دوره کاهش خشونت های جنگی ، آزمون توانانی طالبان در راستای کاهش خشونت ها و علاقمندی آنان به توافق نامه صلح است.

گروه طالبان نیز برای انجام این مرحله هفت روزه کاهش خشونت ها آمادگی نشان داده و در مکتوبی خواهان انجام درست این مرحله شده است.  

دوره هفت روزه کاهش خشونت ها پیش زمینه توافقنامه صلح و آتش بس قلمداد شده است ، قرار است با موفقیت این دوره هفت روزه توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان در ۲۹ فبروری سال جاری در قطر امضا گردد و سپس زمینه گفتگو میان دولت افغانستان با گروه طالبان و آتش بس فراهم گردد.

این  در حالی است که محمد اشرف غنی  مخالف برنامه ای کاهش خشونت در توافقنامه صلح بود و تأکید برآتش بس داشت.

.