برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا مرز نیمروز با ایران بسته شد

4 حوت 1398
1 دقیقه
برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا مرز نیمروز با ایران بسته شد

هفته نامه روزنه صلح : مدتی است که نگرانی احتمال شیوع ویروس کرونا در افغانستان از مرز ایران و چین افزایش یافته است . این نگرانی دولت افغانستان را وا داشته است که مرز سه ولایت خویش را با ایران  بسته نماید .

نعمت الله صدیقی، عضو شورای ولایتی نیمروز می گوید: «افزایش نگرانی ها به خاطر شیوع بیماری کرونا به افغانستان باعث شده تا امروز شنبه مرز ابریشم نیمروز با ایران به روی تردد وسایط و مسافران مسدود شود».

آقای صدیقی افزود: همچنان یک مرکز قرنطین بیماران مبتلا به کرونا در مرز ابریشم ایجاد گردیده تا در صورت مشاهده موارد مثبت، بیماران در مرکز قرنطین تحت تداوی قرار بگیرد.

رئیس صحت عامه ولایت هرات از آماده گی های جدی اطمنان میدهد . داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات می گوید : «تیم‌های سیار صحت عامه در بندر اسلام قلعه و دوغارون با ایران و تورغندی با ترکمنستان اعزام شده اند و مسافرانی که از این مسیرها رفت و آمد دارند را معاینه می‌کنند».

رئیس صحت عامه هرات شیوع ویروس کرونا را در هرات تکذیب نمود و افزود که تا اکنون وجود ویروس کرونا در افغانستان گزارش نشده است .