حکومت افغانستان هرنوع رفت و آمد هوایی و زمینی را با ایران موقتاُ متوقف کرد

5 حوت 1398
1 دقیقه
حکومت افغانستان هرنوع رفت و آمد هوایی و زمینی را با ایران موقتاُ متوقف کرد

هفته نامه روزنه صلح : حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هر نوع رفت و آمد هوایی و زمین را با ایران موقتاُ متوقف کرد و واردات مرغ ، گوشت مرخ و تخم مرغ را از ایران و پاکستان ممنوع کرد.

در خبرنامه که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان منتشر شده است آمده است که هر نوع رفت و آمد به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با ایران موقتاُ متوقف گردد.

در نشست که به این منظور با حضور مشاور امنیت ملی ، وزیر صحت عامه برگزار گردیده بود به وزارت خارجه افغانستان سفارش شده است که خدمات قنسلی اش را در ایران محدود نموده و از ایران بخواهد تا روند اخراج مهاجرین افغانستانی را نیز متوقف سازد.

 در روز های اخیر شیوع ویروس کرونا در ایران، نگرانی ها را در سه ولایت مرزی افغانستان افزایش داده است. وزارت صحت عامه افغانستان تائید میکند که سه مورد مشکوک ویروس کرونا در ولایت هرات شناسایی شده اند. این افراد از ایران وارد افغانستان شده اند.