وزارت خارجه آمریکا: رهبران افغانستان به جای سیاست انتخاباتی به تلاش های صلح توجه کنند

7 حوت 1398
1 دقیقه
وزارت خارجه آمریکا: رهبران افغانستان به جای سیاست انتخاباتی به تلاش های صلح توجه کنند

هفته نامه روزنه صلح: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تنش های انتخاباتی افغانستان در یک خبرنامه از رهبران افغانستان خواست که فرصت های صلح را مهم بدانند و به جای سیاست انتخاباتی به تلاش های صلح توجه نمایند.

در خبرنامه که شام روز سه شنبه ( ۶حوت) منتشر شده است آمده است که آیالات متحده آمریکا  از اعلان نتایج انتخابات افغانستان آگاه است و امید دارد که به  نگرانی های انتخاباتی در مطابقت به روش های قانونی رسیدگی شوند.

در خبرنامه از آقای محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواسته است که « ما از حکومت جدید می خواهیم که همه شمول باشد و آرزوهای تمام مردم افغانستان را انعکاس دهد».

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه خویش خواهان توقف اعمال که باعث بی ثباتی در کشور میگردد شده است.

در خبر نامه افزوده است: « این گونه اعمال حاکمیت  ،اتحاد افغانستان  را که آمریکا از آن حمایت می نماید زیر پرسش می برد».

همچنان در خبرنامه تأکید میکند که صلح در الویت است و ارزوی مردم افغانستان صلح است ، نخست باید به پایان جنگ و صلح دوامدار توجه شود.

این درحالی است که  آمریکا برای توافقنامه صلح  با طالبان آمادگی میگیرند و در حال رایزنی اشتراک حکومت افغانستان و کشور های دخیل در روند صلح در امضاء توافقنامه صلح در آینده نزدیک است.