خانه صلح افغانستان: امضاء موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان گام مثبت بسوی صلح

10 حوت 1398
3 دقیقه
خانه صلح افغانستان: امضاء موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان گام مثبت بسوی صلح

خانه صلح افغانسان در اعلامیه ای که امروز ( ۱۰ حوت)منتشر نموده است از امضاء تفاهمنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان استقبال نموده و این تفاهنامه را یک گام مثبت در راستای وارد شدن به پروسه صلح دانسته واین امر را یک نوید جدید جهت پایان جنگ می داند.

خانه صلح در خبر نامه خود از مداخله کشورهای دور و نزدیک ابراز نگرانی نموده افزوده است که :« مداخله کشور های دور و نزدیک در مسایل داخلی افغانستان مخصوصاً پروسه صلح ملموس بوده و همچنین نداشتن اجندای مشخص و عدم تفاهم روی یک اجندای واحد برای مذاکرات صلح همه را و مخصوصاً ما و نهادهای جامعه مدنی را نگران ساخته است».

خانه صلح افغانستان به عنوان یک چتر بزرگ از نهادهای جامعه مدنی پیشنهادات خویش را مطرح نموده است:

۱.  طرفین مذاکرات و حامیان منطقه ای و بین المللی باید تضمین نمایند که در پروسه صلح تمام گروه ها و شاخه های که تحت نام امارت اسلامی طالبان در افغانستان می جنگند شامل اند، تا نشود بعد از پروسه، شاهد جنگ ها و ادامه منازعات باشیم زیرا تجارب تلخ گذشته نشان میدهد که آتش بس و صلح مقطعی و مصلحتی سبب شعله ور شدن بیشتر جنگ و خشونت در افغانستان بوده است.

۲. در مذاکرات بین الافغانی باید هیت همه شمول و نماینده های واقعی مردم شامل علما، احزاب، نهاد های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، بزرگان اقوام، رسانه ها، زنان و همه اقشار تاثیر گذار که میتوانند از مردم افغانستان نمایندگی نمایند، شامل باشند. اجندای مذاکرات صلح بر اساس خواسته های مردم ساخته شده و قبل از مذاکرات با مردم در میان گذاشته شود.

۳. در گفتگو های صلح اکثراً بر ابعاد نظامی و سیاسی مصالحه تاکید میگردد در حالیکه تامین صلح پایدار در افغانستان نیاز مند توجه جدی و ملموس به ابعاد اقتصادی،‌ آموزشی،‌ اجتماعی و فرهنگی مسله که صلح پایدار را تضمین میکند نیز می باشد.

۴. بر سر خواست مردم افغانستان و دستاورد های مدنی بیشتر از یک و نیم دهه گذشته، اعم از حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و دیگر حقوق و آزادیهای مدنی،‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، که در تطابق با قانون اساسی و قوانین نافذه هستند، معامله صورت نگیرد؛ و به عنوان محوری ترین بحث در پروسه صلح در نظر گرفته شود.

۵. شورای امنیت سازمان ملل باید هرگونه مداخله را که موجب بی ثباتی و ایجاد ناامنی در افغانستان می شود را نظارت نموده و از آن جلوگیری نماید، تا از روند گفتگو های صلح نظارت شده و بر تطبیق توافقات آتش بس میان طرفین و عملی نمودن آن مردم افغانستان را مطمئین سازند. همچنان از کشور های که حامی گروه طالبان می باشند تضمین معتبری اخذ گردد تا دست از حمایت و مداخله در امور افغانستان بر دارند.

۶. سازمان ملل متحد، با تعین نماینده ویژه در قضیه افغانستان در ارتباط تفاهم و شمولیت کشور های منطقه و همسایه و ممالک زیدخل قضیه افغانستان زمینه مداخلات منفی کشور های بیرونی را محدود ساخته و مردم ما را در امر رسیدن به صلح یاری رسانند. همچنان کشور های هم پیمان افغانستان باید بر تعهدات خویش مبنی بر تطبیق تمامی مفادات پیمان های شان استوار بوده و پسا صلح عمل نمایند.

تفاهنامه صلح  ظهر امروز ( شنبه ۱۰ حوت ) در دوحه قطر پس ۱۸ ماه گفتگو میان امریکا و گروه طالبان در قطر با اشتراک نمایندگان سی کشور دخل در پروسه صلح افغانستان توسط آقای زلمی خلیل زاد نماینده خاص خارجه امریکا برای صلح و ملا برادر نماینده سیاسی طالبان به امضاء رسید.