ثبت هفت مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

21 حوت 1398
1 دقیقه
ثبت هفت مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

وزارت صحت افغانستان می گوید که هفت مورد مثبت ویروس کرونا تاهنوز به ثبت رسیده اند.

وحید الله مایار ، سخنگوی وزارت صحت می گوید تا اکنون ۱۴۲ رویداد مشکوک بیماری کووید۱۹ در افغانستان ثبت شده اند که هفت رویداد شان مثبت بوده اند .وزارت صحت تأیید میکند که افراد که به این ویروس گرفتار شده اند از ایران به افغانستان برگشته اند.

این وزارت می افزاید که دو مورد مثبت ویروس کرونا در سمنگان به ثبت رسیده اند و پنج مورد مثبت دیگر در ولایت هرات به ثبت رسیده است .

مسوولین شفاخانه ها نگران افزایش این ویروس هستند و می گویند که درصورت شیوع این ویروس در اجتماع ، جلوگیری آن بسیار مشکل خواهد بود.

هرچند تا هنوز هیج مورد مثبت ویروس کرونا در کابل به ثبت نرسیده است واما مردم نگران شیوع این ویروس هستند .