جشن نوروز در بیم ویروس کرونا و سایه تنش های سیاسی کمرنگ برگزار شد

1 حمل 1399
2 دقیقه
جشن نوروز در بیم ویروس کرونا و سایه تنش های سیاسی کمرنگ برگزار شد

هفته نامه روزنه صلح : هر ساله جشن نوروز ( آغاز سال خورشیدی ) در افغانستان با شکوه برگزار می شد ، در آغاز سال ۱۳۹۹ این جشن برگزار نشد.

مردم افغانستان هر ساله  نخستین روز سال نو را با شکوه با جند بالا کردن در زیارت سخی مزار شریف  و کابل و برنامه های تفریجی  تجلیل می کنند واما حکومت افغانستان جشن آغاز سال ۱۳۹۹(نوروز)  را به نسبت شیوع ویروس کرونا لغو   اعلان کرد.

چند ماه است که ویروس کرونا در جهان قربانی میگیرند و در افغانستان نیز نزدیک ۲۰ مورد این ویروس به ثبت رسیده است.

دانشگاه ها و مراکز آموزی تا یک ماه دیگر تعطیل شده اند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان  در پیام  نوروزی خویش گفت که جشن نوروز را طوری برگزار نمایم که گردهمایی و تجمع مردمی را درپی نداشته باشد.

این در حالی است که افغانستان دچار تنش های سیاسی حکومتی است و محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هرکدام خود را رئیس جمهور افغانستان می داند.

زلمی خلیل زاد ،نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان در پیام نوروزی خویش در واکنش به تنش های داخلی رهبران حکومت افغانستان گفته است ، بهترین تحفه یی که رهبران افغانستان در این مناسبت می تواند به کشور بدهد ، توافق روی یک  حکومت فراگیر و پایان دادن به بحران سیاسی است.

آقای خلیلزاد در پیام تویتر اش خواهان کار یک جا به طالبان شده است ، او افزوده است که نیاز است رهبران حکومت افغانستان برای  بهره گیری از فرصت صلح گام بردارند و با طالبان یک جا کار کنند تا مردم را از ویروس کرونا محافظت کنند.

نیکولاس کی ، فرستاده  غیر نظامی ناتو در افغانستان نیز درپیام نوروزی اش خواستار بحران سیاسی میان رهبران حکومت افغانستان شده است.