یک کارمند حکومت ناشی از فقر اقتصادی درکابل خودکشی کرد

25 حمل 1399
1 دقیقه
یک کارمند حکومت ناشی از فقر اقتصادی درکابل خودکشی کرد

وحیدالله ، کارمند اداره احصائیه ناشی از فقر و عدم دسترسی به معاش ماهوار اش ، در مربوطات ناحیه پنجم کابل خود کشی کرد.

زمری ، نماینده محل مسجد حضرت یوسف مربوط ناحیه پنجم می گوید که وحید به نسبت فشار فقر اقتصادی ،  نداشتن امکانات و نان برای فرزندانش خود را حلق آویز نمود .

زمری می افزاید که وحیدالله کارمند اداره احصائیه و معلومات کابل بود و چهار ماه گذشته بود که او معاش دریافت نکرده بود و هر روزه در تماس اداره کار اش برای اجرای معاش اش بود که با او همکاری کند ، معاش شان را اجرا نماید .

او دیروز( یکشنبه ۲۴ حمل) وقتی نا امید از بانک برمیگردد ، در زیرزمینی خانه اش خود را حلق آویز می کند .

به گفته‌ی زمری، از وحیدالله دو پسر و سه دختر خردسال به جا مانده است: «دختر کلانش 12 ساله است. بچه خردش دونیم ساله است».

ضیاءالدین، وکیل گذر منطقه مسجد حضرت یوسف نیز خودکشی وحیدالله را به دلیل فقر و تنگ‌دستی تأیید کرد.

 مردم محل خود کشی وحید را درد گرسنگی فرزندانش عنوان می کند و از عدم همکاری حکومت با وحید که از گرسنگی رنج می برد انتقاد می کند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل می گوید که فعلا نمی‌تواند تأیید کند که این مرد خودکشی کرده است یا به قتل رسیده است ، پس از بررسی طب عدلی مشخص می شود.

این بار نخست است که یک کار مند حکومت از فقر اقتصادی در افغانستان دست به خود کشی میزند .