اعلامیه خانه صلح افغانستان در پیوند به افزایش خشونت ها و تردید های روند صلح

21 ثور 1399
2 دقیقه
اعلامیه خانه صلح افغانستان در پیوند به افزایش خشونت ها و تردید های روند صلح

۲۱ ثور 1399 – کابل افغانستان

خانه صلح افغانستان همواره از تلاش های صلح پایدار براساس خواست مردم در افغانستان حمایت کرده ، صلح یکی از اساسی ترین نیاز مردم افغانستان می باشد و هر روزه برای رسیدن به صلح قربانی میدهد. اما برخلاف توافقنامه صلح خشونت ها افزایش یافته و روند صلح هرروز بسوی شکنندگی و ابهام حرکت می کند.
بعد از امضاء توافقنامه صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان نه تنها پیچیده گی های این پروسه بیشتر شد بل باورمندی مردم نسبت به پروسه صلح کم رنگ شده است، از سوی دیگر مدت زیادی از امضا این توافقنامه نگذشت که حملات طالبان بالای نیرو های دفاعی کشور و کشتار افراد ملکی افزایش یافت. خانه صلح افغانستان نگران پیچیده شدن وضعیت سیاسی و به بحران شدن پروسه صلح در وضعیت که اجماع سیاسی هنوز شکل نگرفته است ؛ این پیچیده گی ها تطبیق توافق نامه صلحرا در افغانستان به چالش بزرگ مواجه ساخته و برنگرانی ها افزوده است که مبادا این چالش هاباعث
ناکامی تمام پروسه گردد.
درکنار چالش های فوق اکنون کشور به تهدید جدی ویروس کووید نزده گرفتار است ، اگر رهبران سیاسی برتنش های سیاسی خویش فایق نیایند ، چالش های پروسه صلح و تهدید ویروس کووید 19 کشور را به بحران بیشتر از این سوق خواهد داد.
خانه صلح افغانستان دیگاه خویش را برای نجات از چالش ها چنین مطرح می نماید:
1. آتش بس و کاهش خشونت ها یک امر مهم برای تطبیق توافقنامه ملی بوده و میتواند سبب باورمندی و اعتماد بیشتر شهروندان بالای پروسه گردد بنابرین از طرفین تقاضا می گردد تا به این امر مهم اولویت بدهند.
2. طالبان باید از حمله بر تاسیسات عام المنفعه و کشتار افراد ملکی دست بردارند تا باورمندی آنان را در امر وارد شدن به مذاکرات بین الاافغانی و رسیدن به صلح پایدار بتواند درک کرد.
3. حکومت افغانستان در هماهنگی با جامعه مدنی، احزاب سیاسی، بزرگان قومی و همکاران و حامیان جامعه جهانی برای جلوگبری از بحران سیاسی افغانستان طرح یک پلان عملی و همه شمول را باید روی دست گیرد.
4. حامیان بین المللی افغانستان و جامعه بین الملل در این شرایط حساس و در عین حال بحرانی نباید افغانستان را تنها گذاشته و تهدید به کاهش حمایت های مالی، تخنیکی و سیاسی نمایند.
5. برشفافیت کمک ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توجه جدی صورت گیرد تا بشکل درست از تهدید شیوع ویروس کووید نزده جلوگیری به عمل آید.
6. خانه صلح افغانستان آتش بس را پیش شرط اصلی و مهم در کاهش خشونت ها و عملی شدن روند صلح می داند.

به امید رسیدن به صلح توام با عدالت