نیروهای اوکراین و جدایی طلبان آتش بس کردند

6 اسد 1399
1 دقیقه
نیروهای اوکراین و جدایی طلبان آتش بس کردند

نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان توافق نامه آتش بس را به اجرا گذاشتند.

این آتش بس در نصف شب گذشته نافذ شده است.

نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان در شرق اکراین مدتی زیادی است در جنگ هستند.

مدتی زیادی است که مذاکره کننده گان میان این دو گروه  در تلاش ختم جنگ و جویایی صلح هستند. در هفته گذشته این مذاکره کننده گان که نمایندگان اوکراین ، روسیه ، سازمان امنیت ملل متحد و اروپا شامل آن هستند روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند.

این آتش بس از سوی  ولودیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه و زلنسکی ، رئیس جمهور اوکراین استقبال شد و هرکدام حمایت خویش را ابراز داشتند.

از سال ۲۰۱۴ به این سو جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه برای شبه جزیره کریمیا که روسیه جز خاک خود نموده است ، جریان دارد.  تاکنون سیزده هزار تن در این درگیری جان داده اند.