روزجهانی حفاظت معارف از حملات؛ ۳.۷ میلیون کودک محروم از مکتب

19 سنبله 1399
1 دقیقه
روزجهانی حفاظت معارف از حملات؛ ۳.۷ میلیون کودک محروم از مکتب

امروز(۹ سپتامبر) روزجهانی حفاظت معارف ازحملات است ، این نخستین بار است که از این روز گرامی داشت به عمل می آید .

سازمان ملل متحد در اعلامیه هدف از تجلیل این روز را توجه بیشتر به ۷۵ میلیون کودک بین ۳ تا ۱۸ساله در ۳۵ کشور بجران زده که نیاز فوری به حمایت آموزش و پرورش دارند ، می گوید.

افغانستان از یکی ازکشور های است که در چند ده معارف شان درتهدید حملات جنگ بوده است و اکنون نیز مکاتب در افغانستان در خطر حملات جنگ قرار دارند و کودکان افغانستان در سایه جنگ درس می خواند و یا ازمکتب محروم هستند.

نوریه نزهت ، سخنگوی وزارت معارف افغانستان می گوید که اکنون ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم هستند و یگانه دلیل محروم بودن شان جنگ و ناامنی است. از این میان ۶۰ فیصد شان دختران هستند که ازمکتب محروم اند.

دراعلامیه که از سوی سازمان ملل متحد به مناسبت حفاظت معارف از حملات به نشر رسیده است، آمده است:”حملات برکودکان در سراسر جهان بدون وقفه ادامه دارد و طرف های درگیر یکی از اساسی ترین قوانین جنگ یعنی حمایت از کودکان را زیر پا می کنند”.

این در حالی است همه ساله چندین مکتب در افغانستان سوختانده می شود و در مکاتب بروی دختران بسته می شوند.