نگرانی زنان افغان از روند صلح

20 میزان 1399
4 دقیقه
نگرانی زنان افغان از روند صلح

غظنفر عادلی

۲۵ روز قبل بعد از ماه تاخیر مذاکرات بین الافغانی میان هیات دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد که آغاز گفتگوی بین الافغانی با استقبال گرم افغان‌ها و جامعه بین المللی نیز مواجه شد اما زنان افغان از مبهم بودن این روند و آینده‌شان نگران اند.

با وجود که هئیت دولت افغانستان در ترکیب هیئت ۲۱ نفری خود چهار زن را در اختیار دارد اما در تیم مقابل در ترکیب هیئت گروه طالبان هیچ زنی دیده نمی‌شود که عدم حضور زنان در ترکیب هیئت طالبان این نگرانی را برای زنان افغان به بار آورده که طالبان به فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان باور ندارند.

زنان مذاکره کننده هئیت دولت افغانستان در قطر به زنان افغان وعده می‌دهند که در هر شرایط تلاش می‌کنند تا از ارزش‌های ۱۹ ساله، حقوق و آزادی زنان در پروسه صلح بین الافغانی دفاع کنند اما گروه طالبان به شکل نامعلوم می‌گویند که حقوق زنان را در چهار چوب دین اسلام قبول دارند.

فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر به هفته نامه روزنه صلح گفت: در مذاکرات بین الافغانی قطر میان هیات دولت افغانستان و گروه طالبان که اکنون دور اول آن جریان دارد بیشتر روی طرزالعمل و مسائل کاری بحث جریان دارد و مسائل مانند حقوق و آزادی زنان در مراحل بعدی بخش از اجندای این مذاکرات خواهد بود.

کوفی تاکید کرد: هیئت دولت افغانستان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا طرزالعمل را شکل دهد تا زمینه ساز اجندای باشد که حقوق و آزادی زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در آن در نظر گرفته شود. این عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به زنان افغان وعده می‌سپارد که حقوق و آزادی زنان که در ۱۹ سال اخیر به دست آمده حفظ می‌گردد و در روند صلح تیم مذاکره کننده دولت افغانستان از این ارزش های دفاع خواهد کرد.

کوفی می‌گوید: دولت افغانستان ۱۹ سال با گروه طالبان جنگ کرده و دفاع از ارزش‌های که طالبان به این ارزش‌ها باور ندارند کار آسان نخواهد بود آما خط سرخ دولت افغانستان حفظ ارزش‌های ۱۹ سال اخیر و مخصوص حقوق و آزادی زنان افغان می‌باشد.

اما محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به هفته نامه روزنه صلح گفت: «امارت اسلامی بارها واضح بیان کرده است که این گروه حقوق زنان را در راستای دین اسلام خواهان است و هر حق را که اسلام برای زنان داده است طالبان نیز با آن مخالت ندارند.»

وردک تاکید کرد: گروه طالبان عنعنات صحیح و به حقوق زنان در سایه دین اسلام باور دارد و این گروه تلاش می‌کند تا حقوق زنان آینده حفظ گردد.

ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به هفته نامه روزنه صلح گفت: حقوق زنان مطابق قانون اساسی،  در روند صلح با گروه طالبان در نظر گرفته می‌شود و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان که در ترکیب خود چهار زن را در اختیار دارد از حقوق زنان این کشور دفاع خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند که ارزش‌های ۱۹ ساله و حقوق و آزادی زنان در پروسه صلح با گروه طالبان نادیده گرفته شود.

انوری تاکید کرد: زنان افغان اطمنان داشته باشند که حقوق و آزادی آنان در روند صلح در نظر گرفته می‌شود و دولت افغانستان از حقوق زنان این کشور در هر شراط  دفاع می‌کند.

در همین زمینه نیلوفر ایوبی فعال جامعه مدنی  به هفته نامه روزنه صلح گفت: زنان افغان از روند مبهم مذاکرات بین الافغانی نگران اند و هیچ چیز معلوم نیست که سرنوشت زنان افغان در دست چه کس و گروهی رقم می‌خورد. ایوبی تاکید کرد: زنان افغان ۱۹ سال مبارزه کرده اند و هزارها قربانی در این مسیر از دست داده اند تا وضعیت امروز را داشته باشند اما تحت هیچ شرایط این قشر نمی‌خواهند به دوره تاریکی طالبان سوق داده شوند که یک زن بدون محرم از خانه خود بیرون شده نتواند.

این فعال جامعه مدنی علاوه کرد: با آغاز گفتگوی صلح بین الافغانی خشونت‌ها نیز در سراسر افغانستان افزایش پیدا کرده است و در این مدت چندین مورد زنان هدف حملات تروریستی قرار گرفته اند که این نگران کننده است برای زنان افغان.

آیا اگر گفتگوی صلح بین الافغانی به نفع طالبان تمام شود سرنوشت زنان افغان چه خواهد شد؟

با وجود که جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا بارها تاکید کرده اند که آینده افغانستان را خارج از جمهوریت نمی‌بیند و گروه طالبان زیر سایه همین نظام صلح می‌کنند اما گروه طالبان تا اکنون از هیچ خواسته خود در روند صلح کوتاه نیامده اند و به خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند.

دولت افغانستان حفظ جمهوریت، حقوق و آزادی زنان را خط سرخ خود در روند صلح با گروه طالبان بیان کرده است اما گروه طالبان به امارت و  دادن حقوق زنان در چهار چوب دین اسلام پافشاری دارند.

نیلوفر ایوبی تاکید می‌کند: «من در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردم و تجارت دارم اما با وضعیت که مذاکرات بین الافغانی جریان دارد از آینده خود در این کشور نگران هستم و از آینده خود نگران هستم که اگر این روند به نفع گروه طالبان تمام شود، سرنوشت من چه خواهد شد آیا من ترک وطن کنم یا در این کشور باقی بمانم و مبارزه کنم.»

این فعال جامعه مدنی تاکید کرد: گفتگوی صلح بین الافغانی در مسیر نامعلوم روان است و زنان افغان انتظار دارند که این روند به نفع آنان تمام شود تا این کشور شاهد دوره طالبانی نباشند.

گفتگوی صلح بین الافغانی به تاریخ ۱۲ سپتامبر در دوحه پایتخت قطر میان هیات دولت افغانستان و گروه طالبان با حضور نمایندگان کشورهای خارجی افتتاح شد اما این روند به دلیل اختلافات میان دو تیم مذاکره کننده تا اکنون هیچ جلسه رسمی دایر نکرده است.