زنان افغان: صلح را با محرومیت حقوق خود نمی‌خواهیم

11 عقرب 1399
3 دقیقه
زنان افغان: صلح را با محرومیت حقوق خود نمی‌خواهیم

در ۱۹ سال حضور جامعه جهانی در افغانستان یکی از دست آوردهای مهم در این کشور رشد زنان افغان بوده است که حضور زنان در همه عرصه‌ها در تناسب به دوره طالبان غیر قابل مقایسه است اما مذاکرات بین الافغانی و حضور کم رنگ زنان در این پروسه، نگرانی این قشر را به همراه داشته است.

شماری از زنان افغان از روند گفتگوی صلح خوشبین اند و می‌گویند: طالبان بدانند که زنان افغان دیگر به گذشته تاریک دوره طالبان برنمی‌گردند اما شماری دیگر از زنان به پروسه صلح خوشبین نیستند و می‌گویند: اگر این روند که تا اکنون پیش رفته و به همین روال ادامه پیدا کند هیچ امید برای حفظ حقوق زنان وجود ندارد و بهتر است که این پروسه لغو شود.

فوزیه کوفی عضو هیئت دولت افغانستان در میز مذاکره با گروه طالبان به هفته نامه روزنه صلح گفت: خط سرخ  هیئت  مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان حفظ ارزش‌های ۱۹ سال اخیر و مخصوص حقوق و آزادی زنان افغان می‌باشد.

اما محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به هفته نامه روزنه صلح گفت: «امارت اسلامی حقوق زنان را در راستای دین اسلام خواهان است و هر حق را که اسلام برای زنان داده است طالبان نیز با آن مخالت ندارند.» از اینکه در ترکیب هئیت گروه طالبان هیچ زنی دیده نمی‌شود و این نشان می‌دهد که طالبان به حضور سیاسی زنان و توانایی این قشر باور ندارند.

نیلوفر ایوبی فعال جامعه مدنی در گفتگوی به هفته نامه روزنه صلح گفت: پروسه صلح تا اکنون به نفع گروه طالبان به پیش رفته است و اگر این مذاکرات به همین روال ادامه پیدا کند در نهایت به نفع طالبان ختم خواهد شد و آینده زنان تاریک خواهد بود چرا که طالبان به حقوق و آزادی زنان و همچنان ارزش‌های ۱۹ سال اخیر باور ندارند.

بانو ایوبی خطاب به طالبان گفت: «ما زنان افغان سال‌ها مبارزه کردیم تا با دادن هزارها قربانی و مشکلات، حقوق و آزادی که اکنون داریم به دست آوردیم و طالبان بدانند که دیگر زنان افغان به دوره تاریک حاکمیت این گروه برنمی‌گردند و این گروه باید واقعیت را قبول کنند که زنان پیشرفت کرده اند و زنان امروز همانند زنان دیروز نیستند.»

آیا از جنگ خسته نشده اید؟ این فعال جامعه مدنی می‌گوید: جنگ بس است و مردم افغانستان از گروه طالبان می‌خواهند که دست از جنگ و برادر کشی بردارند.

او بیان داشت: «زنان افغان به اندازه کافی در میز مذاکرات بین الافغانی حضور ندارند و این حضور کم رنگ زنان من را نگران آینده می‌سازد که مذاکرات بین الافغانی به نفع گروه طالبان خاتمه پیدا کند و یکبار دیگر زنان افغان یا در تاریکی خانه‌ها سوق داده شوند یا راه مهاجرت را پیشه کنند.»

نیلوفر با انتقاد از حکومت افغانستان گفت: زنان افغان در پروسه صلح نقش سمبولیک دارند و چهار زن که به نمایندگی از دولت افغانستان در میز مذاکره صلح با گروه طالبان اشتراک کرده اند، توانایی دفاع از حقوق زنان افغان را ندارند و تنها چهار زن نمی‌توانند از قشر بزرگ جامعه افغانستان که زنان اند، نمایندگی کنند.

ایوبی می‌گوید: «ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریزم در افغانستان ناکام شده است و برای اینکه حمایت جامعه جهانی را با خود داشته باشد، پروسه صلح با گروه طالبان را شروع کرد و دولت امریکا می‌خواهد ناکامی خود را در امر مبارزه با تروریزم با پروسه صلح با گروه طالبان پنهان کند.»

افغان‌ها قربانی سیاست‌های نادرست کشورهای خارجی

نیلوفر ایوبی می‌گوید: مردم افغانستان قربانی سیاست‌های نادرست ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای متحده امریکا هستند که همین سیاست‌های نادرست سبب می‌شود که افغان‌ها هر روز قربانی شوند که طوری نمونه می‌توان به حمله گروه طالبان بر مرکز آموزشی کوثر_دانش در غرب کابل، کشتن سربازان افغان در ولایت تخار اشاره کرد.

به گفته‌ای این فعال جامعه مدنی زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان با فشارهای متعدد خود زمینه رهایی ۵۰۰۰ جنگجوی گروه طالبان را فراهم کرد که این به نوعی خود یک جنایت بزرگ برای افغانستان است چرا که اکثر این زندانیان رها شده دوباره به میدان جنگ برگشته اند و این نشان می دهد که گروه طالبان هیچ تعهد به صلح ندارند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که زلمی خلیلزاده در صفحه تویتر خود با اظهار ناامیدی گفته است که خشونت‌ها کاهش پیدا نکرده است و من از روند گفتگوی صلح ناامید شده ام.

زنان افغان در ۱۹ سال اخیر توانسته در تمام بخش‌ها حضور پر رنگ پیدا کنند و این قشر نمی‌خواهند دوباره به تاریکی خانه‌ها سوق داده شوند.

گزارش: غظنفر عادلی