خانه صلح افغانستان : تلاش های صلح بروضعیت امنیتی کشور موثر نبوده است

22 جدی 1399
2 دقیقه
خانه صلح افغانستان : تلاش های صلح بروضعیت امنیتی کشور موثر نبوده است

هفته نامه روزنه صلح : مردم افغانستان بعد از ۴۰ سال جنگ بِه نتيجه مثبت پروسه صلح اعتماد و اميد هاي زياد داشتند اما در جريان گفت وگوی صلح در قطر افزایش جنگ و ترورهای هدفمند دامنگیر مردم افغانستان مخصوصا نخبگان جامعه مدنی و خبرنگاران گردیده است.

خانه صلح افغانستان که متشکل از چتر نهاد های مدنی در افغانستان می باشد در اعلامیه ی تلاش های صلح را بر وضعیت امنیتی کشور ناموثر دانسته وابرازنگرانی می نماید.

در اعلامیه ی خانه صلح افغانستان که امروز( ۲۲ جدی ۱۳۹۹)منتشر شده است آمده است”هرچند مردم افغانستان بعد از چهار دهه جنگ بِه نتيجه مثبت اين پروسه باورمندي و اميد هاي زياد داشتند اما آن چنان كه شايد و بايد حكومت افغانستان و جامعه جهاني  به يك تفاهم اساسي دست پيدا ميكردند، متاسفانه چنين نبود. در انجام، هيات هردو طرف با ادامه ابهامات دور اول نشست دور دوم را نيز اغاز كردند كه نگراني هاي متعدد ازين نشست هنوز هم پا برجا است.  متاسفانه درين جريان ديده ميشود که ترورهای هدفمند و قتل های مرموز دامنگیر مردم افغانستان مخصوصا نخبگان جامعه مدنی و خبرنگاران فعال گردیده است. با وجود درخواست های متعدد برای تامین امنیت فعالین مدنی و خبرنگاران، حکومت در نهایت بعد از تعدادی از ترورها، گزارشاتی را نشر مینماید مبنی بر اینکه قاتلین بعضی از قتل های هدفمند را پیدا نموده است”.

خانه صلح در اعلامیه خویش آورده است:

١- هر چند دور دوم نشست ها اغاز شده ولي هنوز هم اطلاعات موثق و دقيق از اين جريان با مردم افغانستان شريك ساخته نميشود و مردم شديدا در خلا اطلاعاتي قرار دارند.

٢- جامعه جهاني بِه عنوان بازيگر اصلي، نقش اساسي را ايفا ننموده و هنوز هم هيچ فشاری بالاي گروه طالبان پيرامون كاهش خشونت ها و يا آتش بس وارد نكرده است.

٣- هرچند در آستانه آغاز اين روند قرار داريم متاسفانه هيات هاي طرفين دور دوم نشست ها را نيز بدون داشتن اجندای واحد و جدول زماني تعريف شده آغاز كردند.

٤- در مذاكرات نياز مبرم شمرده ميشود تا ساحه پوشش طالبان تعريف شود اين مورد هنوز هم گنگ و دست نخورده باقي مانده است که هیچ تضمینی برای تامین امنیت سرتاسری بعد از مذاکرات وجود ندارد.

خانه صلح افغانستان ازحکومت خوستار قتل های مرموز خبرنگاران و فعالان مدنی شده است.

در بخش آخر اعلامیه از سياسيون افغانستان ميخواهد تا از بحث هایي كه منافع ملي را خدشه دار ميسازد اجتناب ورزيده و براي بدست آوردن نتيجه مطلوب مذاكرات تلاش نمايند.

امرالله صالح ، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید ، در حمله های هدف مند اخیر طالبان دست دارند و هدف آنها افزایش بی باوری مردم بر نظام است.

اما ذبیح الله مجاهد ، سخنگوی طالبان دست داشتن گروه طالبان را به قتل وترور های خبرنگاران و فعالین مدنی رد می کند.

دیروز ضیا ودان سخنگوی تصدی محافظت عامه همراه با دو همکارش در اثر یک حمله انفجاری کشته شد و در دو ماه گذشته شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی در حمله های هدف مند کشته شده اند.

کشته شدن خبرنگاران و فعالان مدنی واکنش جدی نهادی های مدنی ، خبری و سفارت های خارجی را درکابل به همراه داشته است.