افغانستان تا شش ماه آینده به واکسین ویروس کرونا دست می یابد

11 دلو 1399
1 دقیقه
افغانستان تا شش ماه آینده به واکسین ویروس کرونا دست می یابد

وزارت صحت عامه می گوید که افغانستان تا شش ماه آینده به واکسین ویروس کرونا دسترسی پیدا می کند.

این وزارت می گوید که تا شش ماه آینده کشور هند ۵۰۰۰۰۰ دوز واکسین ویروس کرونا و در کنار هند بانک جهانی ۲۰ فیصد این واکسین را برای افغانستان فراهم می کند.

سخنگوی وزارت صحت عامه این کمک هند را مشروط به تایید سند و شواهد از سوی سازمان صحی جهانی  می گوید.

قرار است این واکسین ها تا نیمه سال ۲۰۲۱ و آغاز سال ۲۰۲۲ در دسسترسی افغانستان قرار گیرد.

این در حالی است که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است و به گفته وزارت صحت عامه در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ رویداد مثبت  ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده است و یک تن مبتلا به این ویروس در ۲۴ ساعت گذشته در کابل جان باخته است.  

شمار مبتلا به این ویروس در افغانستان ۵۵۰۰۰ و هشت تن رسیده اند.