نگرانی اتحادیه اروپا از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان

18 دلو 1399
1 دقیقه
نگرانی اتحادیه اروپا از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان

با گزارش سالانه کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان که درسال ۲۰۲۰ ، ۲۶ درصد خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است ، اتحادیه اروپا ابراز نگرانی می کند.

اتحادیه اروپا درافغانستان این گزارش را برای حفاظت از آزادی رسانه ها و خبرنگاران مهم می داند و بر محافظت از خبرنگاران تاکید می دارد.

اتحادیه اروپا در یک پیام تویتر روز جمعه(۱۷ دلو ۱۳۹۹ ) نوشته است :” اتحادیه اروپا در افغانستان با رسانه های آزاد افغانستان مشارکت دارد و به وسیله کمک های مالی اضطراری ودفاع از انها همکاری می کند”.

گزارش سالانه کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، موارد خشونت با خبرنگاران در مقایسه با سال قبل از آن، ۲۶ در صد افزایش داشته است.

اقای عبدالمجید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان می گوید،سال گذشته (۲۰۲۰) سال بدی برای خبرنگاران و جامعه خبرنگاری بود و او ابراز نگرانی دارد از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در سال جاری.

افزایش خشونت ها علیه خبرنگار در ماه های اخیر در افغانستان باعث گردیده است که خبرنگاران وظیفه اش را ترک کنند و یا در یکی کشور های دیگر پناهنده شود.