سرمنشی ناتو: اولویت ناتو امنیت درافغانستان است

28 دلو 1399
1 دقیقه
سرمنشی ناتو: اولویت ناتو امنیت درافغانستان است

ینس ستولتنبرگ ، سرمنشی ناتوگفت: خروج نیروهای ناتواز افغانستان وابسته به شرایط امنیتی افغانستان است.

ینس روز دوشنبه(۲۷ دلو) در یک نشست خبری افزود:” هنوز هم الویت ناتو در افغانستان امنیت است. همین است که نگذارد این کشور دوباره به لانه امن تروریستان مبدل شود ، از روز نخست همین برای ما اولویت بوده است که نگذاریم افغانستان به مرکز امن تروریستان تبدیل شود”.

وی تاکید کرد که خروج نیروی ناتو وابسته به شرایط افغانستان است .

قرار است تا دو روز دیگر نشست وزیران دفاع کشورهای عضوناتو در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان و حمایت ناتو از افغانستان برگزار شود.

ده هزار عسکر ناتو در افغانستان حضوردارد ودر آموزش نیروی نظامی افغانستان همکاری دارد.