محمد اشرف غنی: انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است

16 حوت 1399
1 دقیقه
محمد اشرف غنی:  انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است

محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح سال سوم کاری دور هفدهم شورای ملی در واکنش به طرح حکومت انتقالی از سوی امریکا گفت: انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل و غیر قابل معامله است.

اشرف غنی دراین مراسم که امروز( ۱۶ حوت ۱۳۹۹) برگزار شده بود فرصت پیش آمده را برای صلح در چهار دهه اخر بی پیشینه خواند و گفت افغانستان زمانی به صلح می رسد که مالکیت روند صلح را مردم افغانستان داشته باشد.

او تأکید بر انتقال قدرت از طریق انتخابات داشت و قدرت سیاسی در افغانستان را از طریق رأی مردم ممکن دانیست و افزود : « ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد ، شفاف و سراسر تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم .در مورد زمان نیز می خواهیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم».

رئیس جمهور ادامه داد : “هیچ تصمیم در باره صلح بدون مشوره متداوم و مستقیم تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمی تواند”.

غنی از طالبان خواست که خشونت ها را کاهش دهند و گفت که افغانان صلح می خواهند نه ” صلح  گورستان”.

او از پاکستان نیز خواست که راه درست را انتخاب کند و دو طرف یکدیگر را به حیث کشورهای مستقیل بپذیرند.

میر رحمان رحمانی ، رئیس مجلس نمایندگان در این مراسم  خواستار فرهنگ سرپرستی نهادهای حکومتی شد و برتفکیک صلاحیت های سه گانه دولت تآکیید کرد.

این در حالی است میر رحمان رحمانی چندی قبل از حکومت موقت سخن زد و روابطه شان با حکومت تنش آلود شده بود.