طرح توافق نامه صلح ، حکومت انتقالی و آتش بس همیشه گی

17 حوت 1399
1 دقیقه
طرح توافق نامه صلح ، حکومت انتقالی و آتش بس همیشه گی

در طرح توافق نامه صلح افغانستان که ازسوی زلمی خلیل زاد با محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور و رهبران سیاسی کشور شریک شده است حکومت انتقالی ، نقشه راه سیاسی و آتش بس همیشه گی از موضوعات مهم طرح است.

در نسخه یی این طرح که به رسانه ها رسیده است آمده که در پایان حکومت انتقالی ، زعیم آینده افغانستان بربنیاد انتخابات برگزیده خواهد شد.

در بخش دیگر این طرح از ساختار کلی حکومت انتقالی صلح  توضیح داده است که در این ساختار نخست ، بخش اجرایی که در رأس آن رئیس دولت با وزیران کابینه حضور دارد . دوم، شورای ملی است که براساس این طرح درترکیب شان نمایندگان طالبان گنجانیده می شوند. سوم ، قوه قضائیه است که شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی تازه نیز شامل آن می شوند.

روز گذشته  محمد اشرف غنی، رئیس جمهورافغانستان در مراسم به مناسبت افتتاح سال سوم کاری ودور هفدهم شورای ملی  در واکنش به طرح حکومت انتقالی گفت: یگانه راه انتقال قدرت، انتخابات است و در این باره هیچ معامله یی را نمی پذیرد و هر نهادی میتواند طرح های خیالی داشته باشد اما تصمیم نهایی را مردم افغانستان می گیرند.