افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران

28 حوت 1399
3 دقیقه
افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران

گزارش: غظنفر عادلی

هفته نامه روزنه صلح : ترورهای هدفمند در ماه‌های اخیر باعث شده است که شماری از خبرنگاران مجبور به ترک افغانستان شوند و دیگران در فضای ترس به کار خود ادامه بدهند. در این سال حدود ۲۰۰ خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای امنیتی از کار دست کشیده اند.

در سال جاری ۱۱ خبرنگار در افغانستان کشته شده اند و بیش از ده‌ها مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت نهادهای حامی خبرنگاران شده اند.

نصیر نوری خبرنگار در کابل وضعیت جاری را برای فعالیت خبرنگاری خطرناک می‌داند و می‌گوید: ترورهای هدفمند خبرنگاران سبب شده است که تعداد زیاد از خبرنگاران حرفه خود را ترک کنند و حتی به کشورهای خارجی مهاجر شوند.

نوری گفت: « در گذشته خبرنگاران فقط در نقاط دور دست کشور نمی‌توانستند فعالیت خبرنگاری انجام بدهند اما امروزه وضعیت تغییر کرده و خبرنگاران در هیچ نقطه این کشور امنیت ندارد و تعداد زیاد از خبرنگاران ولایات را به دلیل تهدیدات امنیتی ترک کرده اند و به مرکز یا به خارج کشور رفته اند.»

نوری می‌گوید: خبرنگاران در هیچ نقطه این کشور مصونیت ندارد و اگر دولت توجه جدی برای تامین امنیت خبرنگاران نکند، حرفه خبرگارانی با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

این خبرنگار افغان تاکید کرد: « ما از خانه به دفتر میاییم و از دفتر به خانه می رویم و حضور ما در دفتر هر آن اتفاق امکان دارد رخ دهد و این به یقین که همان انگیزه  کار از ما می گیرد و همان انرژی که ما به خرج می دادیم برای اطلاع رسانی، ناامنی این انرژی را از ما گرفته است.»

توفیق صدیقی خبرنگاران آزاد در کابل به این باور است که ترورهای هدفمند سبب شده است تا خبرنگاران دست از حرفه خود بردارند و کشور را برا زنده ماندن ترک کنند. او حکومت با متهم می کند که به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی نمی کند و بیشتر مصروف زد و بندهای خود هستند.

بهاره بهار خبرنگار می‌گوید: «من در سال ۲۰۱۴ به رسانه پیوستم و مشکلات زیاد را من متحمل شدم و چندین بار رسانه را شخصاً خودم ترک کردم که بعد از یک سال وقفه پس پیوستم و یعنی رسانه به من یک عشق و علاقه است که در هر شرایط دوست دارم کار کنم و خانواده من هیچ ممانعت برای کار من نداره و فقط نگران این است که وضعیت افغانستان واقعاً برای یک خبرنگار و آن هم یک بانو باشی بسیار مشکل است. یعنی چندین بار ما قصد کردیم که افغانستان ترک کنیم.»

سازمان «نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان» وضعیت کنونی و عدم توجه دولت به پرونده های خبرنگاران را نگران کننده می‌داند و می‌گوید: در سال جاری ۱۱ خبرنگار به قتل رسیده و افغانستان بدترین سال را برای خبرنگاران در ۲۰ سال گذشته تجربه کرده است که ۳۵ درصد خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است اما تا هنوز هیچ کسی به جرم قتل خبرنگاران مجازات نشده است.

خلوتگر می‌گوید: ترورهای هدفمند خبرنگاران سبب شده است که تنها در سال جاری ۲۰۰ خبرنگار زن دست از حرفه خود بردارند.

به گفته این سازمان در آغاز سال ۱۳۹۹ در سراسر افغانستان ۱۹۰۰ زن خبرنگار در رسانه ها فعالیت داشتند اما این رقم در حال حاضر به ۱۷۰۰ تن رسیده است. مسئول اجرایی نی می‌گوید: حکومت حمایت امنیتی لازم از خبرنگاران و حمایت مالی از رسانه‌ها نداشته است.

ترورهای هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در افغانستان سبب شده است که تعداد زیاد از خبرنگاران دست از حرفه خود بردارند و حتی کشور را به مقصد زنده ماندن به کشورهای خارجی ترک کنند.