جنرال میلر: وضعیت در افغانستان خوب نیست

9 سرطان 1400
1 دقیقه
جنرال میلر: وضعیت در افغانستان خوب نیست

جنرال سکات میلر ، قومندان عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان وضعیت افغانستان را نگران کننده توصیف می کند.

میلر روز گذشتته( سه شنبه ، ۸ سرطان) به خبرنگاران گفت : وضعیت دراین کشور بسوی خرابی روان است و سقوط ولسوالی ها به دست طالبان هم نگران کننده است.

میلر می گوید : ” وضعیت در افغانستان درحال حاضر خوب نیست ، این چیزی است که از سوی نیروهای امنیتی افغان تشخیص شده. آنها برخی اقدام های مناسب را در حالی که ما برنامه خروج را دنبال می کنیم ، به اجرا گذاشته اند”.

او راه حل سیاسی را تنها حل کننده بحران امروزی افغانستان  میداند و افزود تنها راه حل سیاسی می تواند به بحران چند دهه د راین کشور نقطه پایان بگذارد.

این سخنان میلر زمانی مطرح میگردد که از یکطرف امریکا اعلام همکاری دارد بعد از خروج خویش از افغانستان و از طرف دیگر گروه طالبان در حال قدرت گرفتن هستتند و چندین ولسوالی را در تصرف خود در آورده اند.