پاکستان: هند در عقب بمگذاری در شهر لاهور بوده است

14 سرطان 1400
1 دقیقه
پاکستان: هند در عقب بمگذاری در شهر لاهور بوده است

پاکستان هند را متهم  کرد که در عقب بمگذاری ماه جون در شهر لاهور بوده است.

مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که شخص متهم شهروند هند می باشد و در ان کشور زندگی می کند وبرای اداره استخبارت هند ( آر ای دبلیو) کار می نمود.

مشاور امنیت ملی پاکستان از شخص متهم نام نگرفت و افزود:” از طریق تحقیقات طب عدلی وتجهیزات الکترونیکی که از نزد تروریستان بدست آمده ، ما طراح اصلی و عاملان این حمله تروریستی ر تشخیص دادیم. “

او در ادامه گفت که پاکستان به تلاش هایش در افشای حمایت مالی هند از چنین حملات به سطح بین الملل ادامه خواهد داد.

در انفجار که در منطقه جوهر شهر لاهور در محل سکونت حافظ سعید رهبر گروه افراطی ضد هند رَخ داد سه تن کشته و 24 تن تن زخمی شدند و اما به حافظ سعید اسیب نرسید.

هند حافظ سعید را به کمک کننده حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبی متهم می کند که در این حمله 170 نفر کشته شدند.

هند و پاکستان به طور روزمره یکذیگر را به انجام حمله در قلمرو شان متهم می کنند.