عالمان دین درکابل جنگ جاری در افغانستان را نا روا خواندند

17 سرطان 1400
1 دقیقه
عالمان دین درکابل جنگ جاری در افغانستان را نا روا خواندند

دها عالم دینی در یک همایش که روز گذشته در کابل برگزار شده بود جنگ جاری را درافغانستان ناروا خوانده و از طالبان خواستار توقف جنگ شدند.

این عالمان دینی از طالبان خواهان آتش بس شدند و گفتند که این جنگ ” جنگ بیگانگان” ، “مسلمان کشی” و” افغان کشی” است و باید این جنگ را توقف داد.

عبدالقادر قانت ، رئیس شورای علمای کابل گفت این جنگ از نظر جهان اسلام ” فتنه” و نامشروع است .

او بر اتحاد افغان ها در برابر این جنگ  تاکید کرد و گفت باید در برابر این بغاوت و وحشت ایستاد.

ذبیح الله مجاهد ، سخنگوی طالبان خواست علما را ” تلاش ناکام حکومت” دانسته و می گوید که طالبان تلاش های زیادی کردند  تا راه حلی برای پایان جنگ پیدا کنند و مذاکرات صلح به پیش برود، اما حکومت تلاش ها را سبوتاژ کرد.

این بار نخست نیست که علمای کشور گردهم میاییند و خواهان توقف جنگ می شوند بل چندین همایش دیگر نیز در مورد صلح و توقف جنگ از سوی علمای کشور برگزار شده است که نتیجه ملموس را در پی نداشته اند.