امنیت ملی چهار خبرنگار را بازداشت کرد

5 اسد 1400
1 دقیقه
امنیت ملی چهار خبرنگار را بازداشت کرد

نهاد حمایت از خبرنگاران افغانستان می گوید امنیت ملی افغانستان چهار خبر نگار  محلی را در ولایت قندهار بازداشت کرده است.

این خبرنگاران هریک بسم الله وطن دوست ، قدرت سلطانی ، محب عبیدی و ثناالله صیام از رسانه های رادیو ” ملت غگ” و خبرگزاری شینهوا پس از برگشت از مناطیق تحت کنترول طالبان توسط ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شده اند.

نی ، نهاد حمایت از رسانه های افغانستان می گوید از بازداشت این خبرنگاران 24 ساعت میگذرد واما هنوز دلیل بازداشت این خبرنگاران معلوم نیست.

نی می‌گوید: “بازداشت  و زندانی کردن خبرنگاران به گونه غیرقانونی سبب خواهد شد تا خبرنگاران نتوانند به مناطق جنگی رفته و از وضعیت کسانی که در مناطق جنگی گیر مانده‌اند گزارش تهیه و آن را بازتاب دهند. این مسئله خود خلاف اصول آزادی بیان و حقوق بشر است.”

نی ابراز نگرانی میکند از چگونگی وضعیت خبرنگاران و خواهان آزادی  و شریک کردن دلایل بازداشت این خبرنگاران از سوی امنیت ملی است.

ریاست امنیت ملی هنوز در این مورد چیزی نگفته است.