سازمان ملل خواستار حفاظت افراد ملکی در جنگ افغانستان شد

16 اسد 1400
1 دقیقه
سازمان ملل خواستار حفاظت افراد ملکی در جنگ افغانستان شد

شورای امینت سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری گفت که جنگ درافغانستان به مرحله خونین و خشونت بار رسیده است.

در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز (۱۵ اسد)  که به تقاضای حکومت افغانستان برگزارشده بود ، دیبرا لاینز ، نماینده دفتر یوناما درافغانستان طالبان را مسوول وخامت اوضاع افغانستان دانست.

او گفت که در یک ماه گذشته حدود یکهزار فرد ملکی در افغانستان در جریان درگیری جان باخته اند.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل از بن بست مذاکرات صلح ابراز تاسف  کرد و گفت هفتاد درصد تلفات غیرنظامیان در افغانستان یافته است و با حمله بر شهر ها وضعیت بدتر از امروز خواهد شد.

خانم لاینز گفت:«حمله ه برشهرها باید همین حالا متوقف شوند.دوم آن کشورها که با کمیسیون نظامی طالبان دیدار می کنند باید برآتش بس عمومی، ازسرگیری مذاکرات واین موضع گیری منطقه وجامعه جهانی تاکید کنند که یک حکومت تحمیل شده با زور درافغانستان به رسمیت شناخته نخواهد شد. سوم معافیت سفر براعضای طالبان برای یگانه هدف مذاکرات وجود دارد.این معافیت دربیست وهشتم ماه سپتمبر تازه خواهد شد وتمدید آن باید به پیشرفت واقعی درصلح وابسته باشد.»

پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار محافظت افراد ملکی در جریان درگیری شدند و سازمان ملل نگران است که افغانستان درحال گرفتار شدن به یک جنگ داخلی ویرانگر همانند سوریه است.

این در حال است که هر روز حملات طالبان افزیایش می یابد و اما روند گفتگوی صلح متوقف است .