فدراسیون خبرنگاران اروپایی از کشورهای اروپایی خواستار برنامه ویژه پناهندگی برای خبرنگاران افغانستان شد

23 اسد 1400
1 دقیقه
فدراسیون خبرنگاران اروپایی از کشورهای اروپایی خواستار برنامه ویژه پناهندگی برای خبرنگاران افغانستان شد

فدراسیون خبرنگاران اروپایی از دولت های کشور های اروپایی خواستار برنامه ویژه پناهندگی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه های افغانستان شد.

در اعلامیه که  روز (جمعه ۱۳ اگست) در وبسایت رسمی این فدراسیون نشر شده ، از کمپاین بین المللی همبستگی با خبرنگاران افغان که ۱۲ آگست آغاز شده  است ابراز حمایت کرده است .

براساس گزارش این فدراسیون در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه های افغانستان وظایف شان را از دست داده اند و بسیاری دیگر هم در معرض تهدید قرار دارند.

این فدراسیون می گوید که با افزایش خشونت ها و جنگ های اخیر و کنترول طالبان بر بخش های از افغانستان ، شماری زیادی از رسانه ها در افغانستان مسدود شده اند.

به گفته فدراسیون خبرنگاران اروپایی، با افزایش خشونت ها و جنگ های اخیر و کنترل طالبان بر بخش های از افغانستان، شماری زیاد از رسانه ها در این کشور مسدود شده اند.

این در حالی است دو روز قبل نی ، نهاد حمایت از رسانه های افغانستان گفت که طالبان در ولایت هرات جویای خبرنگاران اند و خبرنگاران در مناطیق تحت تسلط طالبان درتهدید جدی قرار دارند.