سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که امنیت مردم را تضمین کند

25 اسد 1400
1 دقیقه
سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که امنیت مردم را تضمین کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد دریک نشست اضطراری که امروز(۲۵ اسد) با اشتراک نمایندگان اعضای دایم و غیر دایم  شان برگزار شد از طالبان خواستند که امنیت مردم را تضمین کند.

نمایندگان کشور ها در این نشست هرکدام سخنرانی کردند و خواستار باز گذاشتن مرزها شدند از طالبان خواستند که به افرادی که می خواهند از کشور خارج شوند، اجازه خروج بدهد.

نمایندگان کشورها تاکید کردن که اگر طالبان خواستار مشروعیت بین المللی هستند باید به درخواست های جهانی توجه کند.

آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که همه کشور ها در جهان وضع افغانستان را تماشا می کنند. او خواست که باید یه یک صدا از طالبان بخواهیم که حقوق بشر و حق شهروندی همه را حفاظت کنند. او از کشور ها خواست که مهاجران افغان را بپذیرند.