غنی فرار کرد ، ارگ بدست طالبان سقوط کرد

25 اسد 1400
1 دقیقه
غنی فرار کرد ، ارگ بدست طالبان سقوط کرد

گروه طالبان شام گذشته (۲۴ اسد) وارد کابل شدند و ارگ ریاست  جمهوری افغانستان را تسخیر کردند.

با رسیدن گروه طالبان به دروازه های کابل مردم با یک وحشت و نگرانی شدید رو بروشدند ، همه به خانه های خود برگشتند .

گروه طالبان شام گذشته با نشر اعلامیه ی از اعضای گروه خویش خواست که بخاطر تآمین کابل وارد شهر کابل شوند.

بعد از ورد طالبان به شهر کابل حامد کرزی ، رئیس جمهور پشین افغانستان از تشکیل شورای هماهنگی خبر داد و گفت که این شورا برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و جلوگیری از هرج مرج تشکیل شده است.  

آقای کرزی گفت این شورا که سه نفر تشکیل شده است از طالبان و نیروهای افغان خواسته که از جنگ و تحرکات افراد غیر مسول درکابل جلوگیری کنند. این شورا شامل حامد کرزی ، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمییار است.

آقای کرزی به رسانه ها گفت که این هیئت سه نفره  روز دوشنبه(۲۴ اسد)  به قطر می روند با هیئت طالبان در قطر با حضور زلمی خلیل زاد روی تشکیل حکومت ونظام آینده مذاکره می کند