سفر هیئت شورای سه نفره هماهنگی انتقال قدرت به قطر به تأخیر افتاد

26 اسد 1400
1 دقیقه
سفر هیئت شورای سه نفره هماهنگی انتقال قدرت به قطر به تأخیر افتاد

براساس یک منابع از شورای عالی مصاله ، سفر هیئت سه نفری شورای هماهنگی انتقال قدرت به امارات اسلامی به تأخیر افتاده است.

قرار بود این هیئت سه نفره که شامل حامد کرزی ، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار میشود شب گذشته (۲۵ اسد) به قطر سفر کنند و با هیئت گروه طالبان روی حکومت جدید مذاکره کنند.

دلیل تاخیر این سفر لغو پرواز ها و ازدهام زیاد در میدان هوای حامد کرزی گفته شده است.