وزیر خارجه پاکستان: ما از یک افغانستان با نظام سیاسی فراگیر، مرفه در صلح حمایت می کنیم

9 سنبله 1400
1 دقیقه
وزیر خارجه پاکستان: ما از یک افغانستان با نظام سیاسی فراگیر، مرفه در صلح حمایت می کنیم

وزیر خارجه پاکستان: ما از یک افغانستان با نظام سیاسی فراگیر، مرفه در صلح حمایت می کنیم

شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان در تویت خویش نوشته است که سیاست پاکستان واضح است:” ما از یک افغانستان که از نظر سیاسی فراگیر، مستقل و مرفه ، درصلح با خود و همسایگان ، از امنیت مردم افغانستان وحقوق آنها حمیات می کنیم”.

آقای قریشی امروز نیز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که اسلام آباد انتظار دارد که یک دولت همه شمول در روزهای آینده در افغانستان ایجاد شود.

او از جامعه بین الملل خواست که با افغانستان باید همچنان در تعامل باشند.

ذبیح الله مجاهد گفته است که بزودی یک حکومت همه شمول شکل خواهد گرفته و همه اقوام و اقشار در حکومت جای خواهد داشت.

این درحالی است که بیش از دو هفته است که حکومت و اداره کابل شکل نگرفته است.