ملاعبدالغنی برادر: برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد

14 سنبله 1400
1 دقیقه
ملاعبدالغنی برادر: برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد

ملاعبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان در قطر دیروز شنبه (۱۳ سنبله)  در یک گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد.

ملابرادر گفت : کار روی تشکیل حکومت همه شمول جریان دارد ،حکومت جدید همه شمول در برابر همه پاسخگو است.

او توسعه اقتصاد را در حکومت جدید مهم دانیست و افزود که حکومت جدید زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم خواهد کرد.

اقای برادر زمان اعلان حکومت جدید را مشخص نکرد.