روز جهانی صلح ، یاد آوری درد ناتمام مردم افغانستان

30 سنبله 1400
2 دقیقه
روز جهانی صلح ، یاد آوری درد ناتمام مردم افغانستان

نزدیک به چهار دهه می شود از نامگذاری روز جهانی صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می گذرد. ٢١ سپتامبر، برابر با 30 سنبله یک روز تاریخی و ماندگار درجهان برای نیکوداشت و پاسداری از صلح است ، از این روز بعنوان یک آرمان بشر برای توقف جنگ و خشونت گرامی داشت به عمل میاید.

سازمان ملل این روز را روز جهانی آتش بس و عدم خشونت تعیین نموده است و از طرف های متخاصم و جنگ خواهان آتش بس است.ارج گذاری و پاسداری از این روز در حیات بشر یک امر جدی و شایسته است ، صلح شکل دهنده و حامی زندگی بشر در جهان است و زندگی بدون صلح  زندگی نیست.

متآسفانه روزجهانی صلح در افغانستان در سایه جنگ تجلیل میشود و بیشتر از پیش شاهد قربانی شدن پیر ، جوان ، زن وکودک هستیم ، این وضع موجود شدد وعمق نگرانی ما را  افزایش داده و سایه صلح را با خط سرخ نشانه گرفته است.افغانستان خانه همه این مردم است ، همه مکلف است وحق دارند از ويراني و تباهي بيشتر آن جلوگيري نمايند.

كساني كه در هر موقعيت و مقامي در تلاش همسو شدن با يك گروه وفرد جنگي ديگري برخلاف صلح در اين كشور هستند جايي در اين سرزمين ندارند. همه چيز در سايه صلح، شدني و به دست­آمدني است. وقتي صلح نباشد در واقع هيچ چيزي وجود نخواهد داشت. كشوري كه بيش از سه دهه جنگ و تباهي را تجربه كرده است ديگر تاب و تحمل يك جنگ و تباهي ديگري را ندارد.

صلح از یک طرف ارزوی طولانی و از طرف دیگر به واژه درد اور برای مردم افغانستان تبدیل شده است ، برای حمایت و رسیدن به صلح هزارها نفر جان های خویش را از دست داده اند ، معلول شده اند و میلیون ها کودک یتیم شده اند.

اکنون نیز روز جهانی صلح مرور درد سنگین و جانسوز برای مردم افغانستان است که در این سال در استانه تجلیل از روز جهانی صلح با چالش های جدی دیگر از صلح گرفتار هستند ، آواره گی ، بیکاری و فقر به اوج خود رسیده است.

در این روز امید است که جامعه جهانی دستان حمایت بشری خویش را انسجام داده و حامی مردم افغانستان شوند.

هفته نامه روزنه صلح بعنوان یک رسانه ای آزاد در حوزه صلح  این روز مهم را به همه مردم افغانستان تبریک می گوید و آرزو می کند حکومت گروه طالبان  با اقتدا به آموزه های صلح و دین اسلام که مبتنی برهمپذیری و نوع دوستی است، گام های بلندی در راه تحقق آرمان صلح بردارند و از پیشگامان این راه باشند. نگذارند که بیشتر از این مردم افغانستان در آتش جنگ و خشونت بسوزند.