جنگ و زن

7 میزان 1400
1 دقیقه
جنگ و زن

جنگ و زن

وقتی زنی در کنج خانه می‌گرید؛

ابتدا

گلدان‌ها یکی یکی پژمرده‌ می‌شود

آفت به باغچه سرایت می‌کند

باد اندوه را به خیابان‌ها می‌برد

در دکان‌ها جنجال به راه می‌افتد

موترها با هم تصادف می‌کنند

اندوه زنان

کسب‌وکار را از رونق می‌اندازد

برای داشتن شهری زیبا

وطن آباد

لازم نیست سال‌ها بجنگید

بحث فلسفی کنید

و مدام سیتسم‌های حکومتی را عوض کنید

زنان را شاد نگهدارید

با آنها به بازار بروید

برایشان شعر و عطر و گل بخرید

کشوری که زنانشان در کنج خانه اندوه‌گین است

ناگزیر از خشونت و قحطی است

ابوطالب مظفری