معاش کارمندان صحی در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد پرداخت می شود.

15 میزان 1400
1 دقیقه
معاش کارمندان صحی در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد پرداخت می شود.

براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست قرار است معاش کارمندان صحی در افغانستان از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد پرداخت شود.

این روزنامه در گزارش روز گذشته خویش (چهارشنبه، ۱۴ میزان)  نوشته است که قرار است در هفته جاری برنامه انکشاف سازمان ملل متحد ( UNDP ) معاش ۲۵ هزار کارمندان صحی که شامل شفاخانه ها و کلینیک ها می شود بپردازد.

کانی ویگناراجا ،  رئیس بخش آسیا این سازمان  به این روزنامه گفته است که این پول از طریق یکی از بانک های تجاری در افغانستان انجام میگیرد که طالبان به این پول دسترسی نخواهد داشت.

این بخش سازمان ملل متحد می گوید که مبلغ ۱۵ میلیون دالر دریافت کرده و قرار است  از این پول در ماه اکتوبر سال جاری معاش کارمندان صحی در افغانستان پرداخته شود.

مقام های سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که بتواند بعد از این مرحله توزیع معاش کارمندان صحی در افغانستان تا اخر سال جاری میلادی  نیز با همکاری نهاد های صحی سازمان ملل اقدام داشته باشند.

این درحالی است باحاکمیت امارت اسلامی بخش های صحی افغانستان به مشکلات جدی امکانات صحی گرفتار شده اند و معاش همه کارمندان صحی قطع شده است.