دو روزنامه نگار روسی و فیلیپینی برنده جایزه صلح نوبل سال 2021 شدند

17 میزان 1400
2 دقیقه
دو روزنامه نگار روسی و فیلیپینی برنده جایزه صلح نوبل سال 2021 شدند

هفته نامه روزنه صلح : کمیته نوبل ناروی  اعلام کرد که جایزه صلح نوبل سال 2021 را به ماریا رسا و دمیتری موراتوف به خاطر تلاش های شان برای حفظ آزادی بیان  که شرط دموکراسی و صلح  پایدار است ، اهدا  می کند.

خانم ماریا رسا از فیلپین و دمیتری  موراتوف از روسیه  بخاطر مبارزه  شجاعانه خود برای آزادی بیان جایزه صلح را دریافت می کنند.

ماریا رسا در آزادی بیان برای افشای سوء استفاده از قدرت ، استفاده از خشونت و پرورش استبدادی در کشور بومی فیلیپین تلاش  نموده است. او درسال 2012 یک شرکت رسانه ی دیچیتال  را بنام راپلر برای خبرنگاری تحقیقی را تاسس کرد که از آن طریق فعالیت شان برای ازادی بیان ادامه دارد.

بانو رسا به عنوان یک رونامه نگار و مدیر عامل راپلر ، خود را مدافع نترس آزادی بیان نشان داده است. خانم رسا مستند سازی کرده که چگونه از رسانه های اجتماعی برای پخش اخبار جعلی ،آزار مخالفان و دستکاری در گفتمان عمومی استفاده می شود.

دمیتری موراتوف چند دهه است که ازآزادی بیان در روسیه تحت شرایط چالش برانگیز دفاع کرده است . او در سال 1993 یکی از بینانگذاران  روزنامه مستقل نواجا گازتا بود . نواجا گاز تا مستقل ترین روزنامه امروز روسیه با نگرش اساسی انتقادی نسبت به قدرت است.

این روزنامه از آغاز کار در سال 1993 مقالات انتقادی را  درمورد موضوعات ناشی از فساد ، خشونت پلیس و بازداشت غیرقانونی و تقلب انتخاباتی  در روسیه منتشر کرد.

همواره مخالفان روزنامه نواجا گازتا این روزنامه را تهدید و آزار داده اند و از آغاز تاکنون شش خبرنگار این روزنامه کشته شده اند. اما موراتوف سردبیر این روزنامه پیوسته از حق خبرنگاران دفاع کرده است.