زنان تجارت پیشه از طالبان می خواهند که مانع فعالیت اقتصادی زنان نشوند

22 میزان 1400
1 دقیقه
زنان تجارت پیشه از طالبان می خواهند که مانع فعالیت اقتصادی زنان نشوند

زنان تجارت پیشه از حکومت امارت اسلامی می خواهند که مانع فعالیت های اقتصادی زنان نشوند ، بسیاری از زنان سرپرست خانواده شان هستند و تنها نان آوران خانه های شان هستند.

مسؤلان اطاق تجارت و صنایع زنان در ولایت هرات می گویند که بیش از یک هزار زن تجارت پیشه پس از قدرت رسیدن طالبان به شکست تجارت خویش مواجه شده و خانه نشین شده اند.

مقام های محلی طالبان در ولایت هرات در این مورد می گویند که درچوکات اسلامی فعالیت اقتصادی زنان محدودیت ندارد. مولوی شیر احمد عمار ، معاون والی هرات از زنان تجارت پیشه می خواهد که منتظیر دستور رهبری شان برای از سرگیری کارشان باشند.

او با رادیو آزادی گفته است :” امارت اسلامی که خدمتی خواهران و بخش اناث در ولایت هرات می کند ،در چوکات شریعت اسلامی باشد ، هیچ ممانعتی از طرف امارت اسلامی نیست”.

با گذشت دوماه که از حاکمیت امارت اسلامی میگذرد ، بسیاری از زنان از کار کردن در اداره های دولتی و خصوصی محروم شده اند و تعداد محدود از زنان در بخش های صحی ، اداره پاسپورت  و میدان هوایی کابل اجازه کار را دریافت کرده اند.